Foto: Zbornik občine Slovenska Bistrica II, str. 212.

JUREČKO, Ivan

(1884−1964)

* 12. april 1884 • Kočno ob Ložnici (občina Slovenska Bistrica)
† 15. marec 1964 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik
  • narodni buditelj
  • udeleženec 1. svetovne vojne

                                           Življenje:

Ivan Jurečko se je rodil 12. aprila 1884 v Kočnem ob Ložnici.
Medicino je študiral na Karlovi univerzi v Pragi (Češka) in bil promoviran leta 1914.
1. svetovno vojno je preživel kot vojaški zdravnik, po njej in vse do 2. svetovne vojne pa je v Mariboru opravljal razne upravno-zdravstvene službe. Bil je sodni izvedenec, predaval je higieno in stomatologijo na učiteljišču in trgovski akademiji ter se ukvarjal s slovensko medicinsko terminologijo. Med leti 1929−32 je deloval tudi v zdravstvenem odseku Krajevne Banske uprave v Ljubljani, po letu 1932 pa je bil okrajni sanitetni referent za okraj Maribor − levi breg.
Leta 1936 je pridobil naslov specialista za živčne in duševne bolezni.
Udejstvoval se je tudi publicistično, pa tudi v takratnem mariborskem družbenem, političnem in narodnostnem življenju. Tako je sodeloval v raznih društvih, bil član upravnega odbora Mestne hranilnice, predsednik Jugoslovanske hranilnice in posojilnice, ustanovil je Zavarovalno zadrugo, sodeloval kot odbornik v zavarovalni zadrugi Ljudska samopomoč, v Vodni zadrugi v Slovenski Bistrici in drugje.
Bil je tudi med ustanovitelji Kluba Maribor, ki je odvračal vpliv nacistične propagande, in bil njegov podpredsednik.
V 2. svetovni vojni je kot mobiliziranec jugoslovanske vojske padel v nemško ujetništvo, kjer je ostal do leta 1944, nato pa je delal v bolnišnicah v več nemških ujetniških taboriščih ter bil nazadnje prisilno zaposlen v Avstriji, od koder je po skrivnih zvezah pošiljal zdravila in sanitetni material partizanski javki v Poljčanah.
Po osvoboditvi je v Mariboru deloval kot zdravnik do leta 1958, ko je bil upokojen.
Napisal je svoje spomine (končani leta 1961) in zaobjel obdobje svojega življenja do leta 1945.
Ivan Jurečko je umrl 15. marca 1964.

Dela:

  • Avtobiografski spomini (ostali v rokopisu, v zasebni lasti).

Viri in literatura:

  • Pertl, Eman: Življenje in delo dr. Ivana Jurečka (1884−1964), Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 212−214.
  • Gradišnik, Stane: Jurečko, Ivan, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 38.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 100.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 8. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu