LEBAR (LEBER), Feliks

(1881−1947)

* 1881 • ni znano
† 1947 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik

                                           Življenje:

Feliks Lebar (tudi Leber), klicali so ga Srečko, se je rodil leta 1881.
V Slovenski Bistrici je bil zdravnik že pred 1. svetovno vojno. Ob začetku vojne so ga vpoklicali v vojaško službo. Takoj po koncu vojne se je vrnil v Slovensko Bistrico in že 2. decembra 1918 začel ordinirati v hotelu Avstrija in tako nadaljeval z zdravniško službo v mestu, saj je dotedanji bistriški zdravnik dr. Maks Murmayr prodajal svojo hišo in se preselil v avstrijski Gradec.
V mestu je ostal le dve leti (1918−20), ko je po smrti očeta dr. Josipa Leberja odšel na njegovo mesto v Križevce.
Feliks Lebar je umrl leta 1947.

Viri in literatura:

  • Pertl, Eman: Razvoj zdravstva in zdravstvene službe na območju občine Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica 1982, str. 237.
  • Informator: Borko, Elko, Maribor, september 2021 • Slovenski narod, 28. november 1918, str. 283.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu