Foto: Arhiv Inštituta za zgodovino medicine UL MF.

LOKAR, Jože, prof. dr.

(1939−1996)

* 21. januar 1939 • Slovenska Bistrica
† 2. december 1996 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik
  • nevropsihiater
  • publicist

                                           Življenje:

Prof. dr. Jože Lokar, zdravnik nevropsihiater, se je rodil 21. januarja 1939 v Slovenski Bistrici.
Leta 1957 je maturiral v Stični, diplomiral je leta 1963 na Medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 1968 pa je opravil specialistični izpit iz nevropsihiatrije in leta 1974 doktoriral.
Od leta 1974 je bil predstojnik Centra za mentalno zdravje Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani; leta 1974 je postal docent, od leta 1985 je bil redni prof. na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Bil je prvi urednik revije ‘Medicinski razgledi’ med leti 1962−64.
Jože Lokar je umrl 2. decembra 1996 v Ljubljani.

Dela:

  • Soavtor učbenika Psihiatrija, 1978 in 1986.
  • Nad 100 strokovno-znanstvenih člankov.

Viri in literatura:

  • Kostnapfel, Janko: Lokar, Jože, Enciklopedija Slovenije 6, Krek−Marij, Ljubljana, 1992, str. 316.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 138.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu