Foto: Osebni arhiv Edmunda Pogorevca.

MAJCEN, Gabriel, prof.

(1858−1940)

* 6. julij 1858 • Zgornja Velka (občina Šentilj)
† 13. marec 1940 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

 • učitelj
 • publicist

                                           Življenje:

Prof. Gabrijel Majcen se je rodil 6. julija 1858 v učiteljski družini pri Mariji Snežni v Slovenskih goricah (danes Zgornja Velka).
V Mariboru je obiskoval nižjo gimnazijo in učiteljišče. Po končanem učiteljišču leta 1878 in strokovnem učiteljskem izpitu leta 1880 je leta 1887 opravil še izpit za učitelja meščanske šole. Leta 1908 je postal profesor.
Učiteljeval je po raznih šolah, tudi Sv. Juriju, na Zgornji Ložnici, na Krčevini, na vadnici in moškem učiteljišču. V šolskem letu 1880/81 je bil učitelj v Ljudski šoli Slovenska Bistrica.
Takrat so na Zgornji Ložnici gradili prvo zidano šolsko zgradbo. Ko je bila v mesecu maju 1881 pripravljena za šolski pouk, je slovenjebistriška ljudska šola začasno poslala učitelja Gabrijela Majcna, da organizira začetek redne državne ljudske šole. Majcen je zbral učence in 11. junija 1881 je bil prvi dan pouka v Ljudski šoli Sv. Venčeslja, ki je trajal še julija in avgusta 1881. Gabrijel Majcen je bil prvi državni učitelj na Zgornji Ložnici. Prepričal je sošolca Ivana Povha, da je zaprosil za delovno mesto učitelja na tej šoli in ta je bil 11. oktobra 1881 že na Zgornji Ložnici. Kot šolnik je Majcen izdal več priročnikov za delo v šoli.
Leta 1909 se je upokojil in je živel v Petrovem selu pri Mariboru.
Gabrijel Majcen je umrl 13. marca 1940 v Mariboru.

Dela:

 • Različni prispevki v Popotniku, Slovenskem glasniku in Gospodarskih novicah.
 • Metodični spis Iznajdba knjigotiskarstva (v Popotniku, 1891).
 • Začetnica za slovenske ljudske šole (izšla v l. 1895 in več ponatisov do l. 1918 v soavtorstvu s Koprivnikom).
 • Trije zvezki šolskih pesmi (l. 1888−89,3. zv. 1901).
 • Nazorni pouk za prvo šolsko leto (SČM 1905−06).
 • Metodika zemljepisnega pouka v ljudski šoli (1905).
 • Prva čitanka za slovenske osnovne šole s Kratkim navodilom za prvi pouk v pisanju in čitanju (1928).

Viri in literatura:

 • Gradišnik, Stane: Majcen, Gabriel, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 55.
 • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, marec 2018.
 • Spomini Stanke, Hedvike in Zinke Povh, rokopis.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 143−144.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 30. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu