MARCIUS, Jože

(2. polovica 19. stoletja − 1. polovica 20. stoletja)

* 2. polovica 19. stoletja • ni znano
† 1. polovica 20. stoletja • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik

                                           Življenje:

Jože Marcius, privatni zdravnik, je po kupni pogodbi z dne 26. avgusta 1919 v Slovenski Bistrici kupil hišo od zdravnika Murmayr Maksa.
Zdravnik v Slovenski Bistrici je bil še leta 1929.

Viri in literatura:

  • Pertl, Eman: Razvoj zdravstva in zdravstvene službe na območju občine Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica 1982, str. 237.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com