Foto: Arhiv ZZK Slovenska Biatrica: stanki Zbegovega gradu.

MARIBORSKI, Oton

(14. stoletje)

izpričan v 14. stoletju

Poklic ali dejavnost:

  • posestnik spodnjega (Zbegovega) gradu na Keblju

                                           Življenje:

Oton Mariborski s Keblja naj bi že leta 1343 posedoval dvor (Zbegov grad), ki je bil v nasprotju z zgornjim gradom (Zajčev grad, Kebeljski Tymo) − ta je bil krški − deželnoknežja last. Stara utrdba je bila medtem že prešla v druge roke, kebeljski vitezi pa so obdržali spodnjo, neutrjeno graščino, ki se v virih dosledno imenuje »stolp«.

Viri in literatura:

  • Stopar, Ivan: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji − Med Prekmurjem in porečjem Dravinje, Ljubljana, 1991.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 144.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com