Foto: Pridobljeno s http://www.dlib.si/streamdb/URN:NBN:SI:IMG-MWBCQDN8.

MATKO, Ivan

(1885−1945)

* 25. julij 1885 • Brestanica
† 10. avgust 1945 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik
  • internist
  • publicist

                                           Življenje:

Ivan Matko se je rodil 25. julija 1885 v Brestanici.
Ljudsko šolo je obiskoval v Brestanici, kjer je bil njegov oče Ivan do leta 1896 ravnatelj, gimnazijo v Celju, 5. razred v Mariboru ter 6.−8. razred v Ljubljani, kjer je leta 1905 maturiral.
Medicino je študiral na Dunaju (Avstrija) in leta 1911 tam diplomiral.
Do konca 1. svetovne vojne je delal v Ljubljani, na Dunaju in Novem Jičinu (Češka).
Po koncu vojne je v Mariboru prevzel mesto vodje začasne vojne bolnice, leta 1919 pa je bil imenovan za primarija internega oddelka Splošne bolnišnice Maribor (SBM).
V Mariboru je ustanovil ‘Protituberkulozno ligo’ (1921), ki je pod njegovim vodstvom in ob močni podpori Slavoja Dimnika, tajnika društva za zdravstveno zaščito otrok v Mariboru, ustanovila otroško klimatsko zdravilišče, zgrajeno leta 1930 na Ošlju pri Šmartnem na Pohorju. Protituberkulozna liga je »kriva« tudi za izgradnjo kopališča na Mariborskem otoku.
Strokovno se je izpopolnjeval tudi v nordijskih in baltiških deželah.
Ivan Matko je umrl 10. avgusta 1945 v Ljubljani.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 145.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu