Foto: Simona Kostanjšek Brglez: stranski oltar v p. c. sv. Jožefa.

MERSI, Janez Jurij

(1725−1788)

* 1725 • Rogatec
† 1788 • Slovenj Gradec

Poklic ali dejavnost:

 • kipar
 • rezbar

                                           Življenje:

Janez Jurij Mersi se je rodil leta 1725 v Rogatcu kiparju Štefanu Mersiju.
Leta 1757 pa se je preselil v Slovenj Gradec, zato veliko večino njegovih del najdemo na Koroškem, nekaj pa jih je tudi drugod po Sloveniji; med drugim je za cerkev sv. Jožefa v Slovenski Bistrici izdelal kiparsko opremo za štiri stranske oltarje in z rezbarijami dopolnil prižnico.
Janez Jurij Mersi je umrl leta 1788 v Slovenj Gradcu.

Dela:

 • Prižnica v Žetalah, 1754.
 • Oltarji za cerkve v St. Johannu im Saggantal, 1759/60.
 • Oltarji v Starem trgu pri Slovenj Gradcu, 1768.
 • Oltarji v Slovenj Gradcu in Vitanju, 1780/81.
 • Veliko kiparskih del na Koroškem in Štajerskem.
 • Jožefova cerkev v Slovenski Bistrici ‒ štirje stranski oltarji.

Viri in literatura:

 • Vrišer, Sergej: Baročni kipar Janez Jurij Mersi, katalog razstave, Umetnostni paviljon Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, 1979.
 • Gradišnik, Stane: Mersi, Janez Jurij, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 58.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 146.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu