Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: Mislejev oltar v kapeli bistriškega gradu.

MISLEJ, Luka

(1658−1727)

* 16. oktober 1658 • Vipava
† 5. februar 1727 • Škofja Loka

Poklic ali dejavnost:

  • kamnosek

                                           Življenje:

Luka Mislej se je rodil 16. oktobra 1658 v Vipavi.
O njegovem otroštvu (razen vpisa v krstni knjigi župnijskega arhiva v Vipavi) ni podatkov.
Leta 1694 se je v Ljubljani poročil in istega leta postal tudi ljubljanski meščan.
Imel je veliko naročil in je sodeloval z znanimi kiparji, kot so bili Angelo Putti (Angelo Pozzo), Jakob Contieri in Francesco Robba. Francesco Robba se je poročil z njegovo hčerjo in leta 1727 po Mislejevi smrti prevzel delavnico in vsa naročila. Poleg ostalega je Mislej izdelal tudi oltarje za Attemsove kapele na različnih posestvih (Slovenska Bistrica, Podčetrtek).
Luka Mislej je umrl 5. februarja 1727 v Škofji Loki.

Dela:

  • Največ njegovih del je v Ljubljani (pri jezuitski cerkvi in jezuitskem kolegiju, stolnici in semenišču).
  • Oltarji za Attemsove kapele na različnih posestvih (Slovenska Bistrica, Podčetrtek).
  • Znamenit je njegov vetrinjski oltar v današnji župni cerkvi Marijinega vnebovzetja (nekdanja cistercijanska cerkev) v Vetrinju na Koroškem.

Viri in literatura:

  • Žigon, Zdenka: Mislej, Luka, Obrazi slovenskih pokrajin, pridobljeno s https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/mislej-luka/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 147.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 30. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com