Foto: Osebni arhiv Nade Mlakar.

MLAKAR, Milan

(1948−1991)

* 12. avgust 1948 • Ptuj
† 29. avgust 1991 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • glasbeni pedagog
  • zborovodja
  • kulturni delavec

                                           Življenje:

Milan Mlakar se je rodil 12. avgusta 1948 na Ptuju.
Srednjo šolo je končal v Mariboru. Glasbeni pouk je najprej poučeval na Osnovni šoli (OŠ) Voličina, kasneje pa na OŠ Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Bil je zborovodja mladinskega pevskega zbora te osnovne šole, ki je pod njegovim vodstvom dosegel zavidljivo raven. Službovanje je nadaljeval kot tajnik Samoupravne interesne kulturne skupnosti (SIKS) občine Slovenska Bistrica. V tem času je končal študij na oddelku za glasbeno vzgojo Pedagoške akademije (sedaj Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, op. ur.) v Mariboru.
Leta 1978 je začel poučevati v glasbeni šoli, leto dni kasneje pa je prevzel vodenje dislociranega oddelka Srednje glasbene in baletne šole (SGBŠ) Maribor v Slovenski Bistrici.
Bil je vodja zelo uspešnega moškega in dekliškega pevskega zbora Delavsko-prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica in okteta (LIO) iz Oplotnice.
V prostem času se je ukvarjal s fotografiranjem in razvijanjem fotografij ter izdelavo daljinsko vodenih jadralnih letal, motornih letal in helikopterjev.
Od leta 1991−2000 je SGBŠ Maribor, dislocirani oddelek Glasbena in baletna šola Slovenska Bistrica, prirejala koncerte za sklad Milana Mlakarja.
Milan Mlakar je umrl 29. avgusta 1991 v Mariboru, pokopan je v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • 50 let SGBŠ Maribor, dislocirani oddelek, Glasbena in baletna šola Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1999.
  • Informatorka: Mlakar, Nada, žena, Slovenska Bistrica, november 2018.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 148−149.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu