Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: napis na steni gostilne Petra Novaka.

NOVAK (NOACCO), Peter

(1854−1922)

* 20. december 1854 • Podbardo (Italija)
† 26. september 1922 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • gostilnec
  • deželni poslanec
  • narodni buditelj
  • čitalničar

                                           Življenje:

Peter Novak (italijansko Noacco) je bil rojen 20. decembra 1854 v Podbardu pri Tarcetu v Beneški Sloveniji (Furlanija – Julijska krajina, Italija) očetu Janezu, kmetu, in materi Meni (Filomeni?), roj. Gasparo.
Njegova družina se je leta 1859 zaradi revščine preselila na Štajersko v Črnec pri Slovenski Bistrici, nato leta 1862 k Sv. Urbanu pri Ptuju, kjer je Peter med leti 1862−68 obiskoval ljudsko šolo ter se leta 1869 dokončno naselili v Slovenski Bistrici. Od tod je Peter hodil na zidarsko delo v Maribor ter se tudi sam izobraževal.
Leta 1879 je začel v Slovenski Bistrici z gostilničarsko obrtjo, kljub nasprotovanju nemštvu naklonjene mestne občine. Njegova gostilna v Kolodvorski ulici (sedaj je tam trgovina Strnad, op. ur.) je postala je sedež slovenskih narodnih organizacij, pri katerih je Novak pod vplivom prijatelja Lovra Stepišnika in skupaj z dekanom Antonom Hajškom ter advokatom dr. Urbanom Lemežem aktivno sodeloval. Leta 1892 je bil soustanovitelj podružnice šolske Družbe sv. Cirila in Metoda (DCM) in leta 1894 slovenske Posojilnice v Slovenski Bistrici in bil njen računovodja od ustanovitve do svoje smrti. Leta 1900 je bil tudi med ustanovitelji slovenske Čitalnice. Skupaj z Urbanom Lemežem sta dosegla, da je v krajevnem in okrajnem šolskem svetu zmagala slovenska usmerjenost, Peter Novak pa postal član obeh svetov.
Leta 1909 je bil izvoljen za deželnega poslanca v volilnem okraju Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica, kjer si je med drugim močno prizadeval za izboljšanje cest: prizadeval si je, da bi se državna cesta od Slovenske Bistrice do Slovenskih Konjic prestavila na ravnino mimo Oplotnice; da bi se odpravili klanci pri Sv. Jožefu v Slovenski Bistrici in pri Klopcah, vendar je 1. svetovna vojna uresničitev the načrtov preprečila. Njegova glavna zasluga pa je izgradnja ceste Slovenska Bistrica – Šmartno na Pohorju.
Med 1. svetovno vojno si je prizadeval za dvig slovenske narodne zavesti in agitiral za majniško deklaracijo. Ob prevratu je bil član Narodnega sveta v Slovenski Bistrici, ki je bil ustanovljen 28. septembra 1918. Med leti 1919–22 je bil vladni komisar v okrajnem zastopstvu in v okrajni Posojilnici.
V času svojega javnega delovanja je poročal o narodnih in o narodnogospodarskih vprašanjih v ‘Slovenskem Gospodarju’, ‘Straži’, ‘Slovencu’ in celjski ‘Domovini’.
Peter Novak je umrl 26. septembra 1922 v Slovenski Bistrici.

Viri in literatura:

  • Jevnikar, Martin, urednik: Primorski slovenski biografski leksikon, 10. snopič, Matelanc – Omersa, Goriška Mohorjeva družba, Gorica 1984, str. 513.
  • Gradišnik, Stane: Novak, Peter, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 63.
  • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, december 2018.
  • Baš, Franjo: Novak, Peter, Slovenska biografija, pridobljeno s http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi390206/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 155.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 5. maj 2022

Zadnja sprememba: 8. julij 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu