OZIMIČ, Maksimilijan Martin

(1884−1945)

* 10. oktober 1884 • Slovenska Bistrica
† 1945 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • vrvar

                                           Življenje:

Maksimilijan Martin Ozimič se je rodil 10. oktobra 1884 v Slovenski Bistrici, v stavbi rotovža očetu Francu Ozimiču (*1845 †1923), vrvarju in materi Otiliji Ozimič, rojeni Ozimič (*1840 †1916) kot najmlajši od petih otrok.
V zakonu z Elzo Ozimič, roj. Hilbert (*1894 †1946) sta se rodila Maksimilijan Ozimič in Anica Ozimič, por. Postružnik (* 1930).
Maksimilijan Martin Ozimič je obrt prevzel po svojem očetu. Vrvarsko delavnico je imel ob potoku Bistrica za hišo na Kolodvorski ulici. V njegovem času je bilo vrvarstvo že v izumiranju, zato je bil po opustitvi obrti nekaj časa uslužbenec na banki, nekaj časa pa je vodil mlekarno na Kolodvorski ulici. Njegova soproga je bila zaradi nemškega porekla deportirana, nato je živela v Gradcu (Avstrija) pri sorodnikih Rose Pitschl, kjer je leta 1946 umrla, sam pa je ostal v Slovenski Bistrici.
Maksimilijan Martin Ozimič je umrl le nekaj dni po koncu druge svetovne vojne leta 1945 – zaradi pljučne bolezni.

Viri in literatura:

  • Maksimilijan Ozimič, sin, Slovenska Bistrica, 2021 in njegova zapuščina.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 7. maj 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu