PAJ, Ivanka

(1907−1941)

* 24. april 1907 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)
† ni znano • Feldhof pri Gradcu (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • ni znano

                                           Življenje:

Ivanka Paj se je rodila 24. aprila 1907 na Pragerskem (občina Slovenska Bistrica).
Nemci so jo 9. junija 1941 odpeljali iz hiralnice na Ptuju v Feldhof pri Gradcu (Avstrija), kjer je neznano kdaj umrla.

Viri in literatura:

  • Penič, Lojze: Žrtve 2. svetovne vojne v občini Slovenska Bistrica, Zbornik občine Sloven-
    ska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 273.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 5. maj 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com