Foto: Wikipedija.

PASCHER, Hans

(1858−po 1945)

* 19. junij 1858 • St. Margarethen (Gradiščanska, Avstrija)
† po 1945 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • arhitekt

                                           Življenje:

Hans Pascher, arhitekt, se je rodil 19. junija 1858 v kraju St. Margarethen pri Eisenstadtu na Gradiščanskem (Avstrija). Po očetu je bil potomec stare rodbine stavbarjev, po materi rodbine kamnosekov.
Po končani realki v Oedenburgu (Avstrija) je odšel v uk k stavbeniku Francu Schlöglu na Dunaj (Avstrija), kjer je postal leta 1877 pomočnik in bil leta 1880 sprejet v specialno šolo prof. Friderika barona Schmidta na dunajski akademiji.
Za Slovensko Bistrico je izdelal načrte za zvonik ž. c. sv. Jerneja, na našem območju pa so po njegovih načrtih izdelani še ž. c. z župniščem v Čadramu in veliki oltar v ž. c. Poljčanah.
Pacher je bil zadnjih 20 let pred 2. svetovno vojno eden na Slovenskem najbolj zaposlenih arhitektov. Delal je v zgodovinskih slogih, zlasti v novogotskem in novorenesančnem. Novih vrednot ni ustvaril, vrednost njegovih del je predvsem v solidni obrtniški izdelavi.
Hans Pascher je umrl po letu 1945 v Mariboru.

Dela:

  • V Sloveniji so po njegovih načrtih postavili cerkve sv. Pavla pri Preboldu, v Žalcu, Cirkovcah, Čadramu (z župniščem), Dolu, Št. Andražu pri Gorici, • Rifenberku, Pevmi, na Viču (z župniščem), na Tanzenbergu pri Gospe Sveti, v Rajhenburgu, pri Sv. Juriju v Prekmurju.
  • Naredil je načrte za zvonike v Slovenski Bistrici, pri Sv. Petru pri Radgoni, Sv. Lovrencu pri Mariboru.
  • Naredil je tudi načrte za notranjo opremo cerkva v Rajhenburgu (vse), pri Sv. Križu pri Ljutomeru (veliki oltar in prižnica), Poljčanah (veliki oltar),
  • Studencih pri Mariboru (veliki oltar in prižnico), usmiljenih bratov v Kandiji (oltar), Jarenini (veliki oltar), Marijine cerkve v Celju (veliki oltar, v
  • Lendavi (oltar), Št. Andražu pri Gorici (vse), cerkve šolskih sester v Mariboru (veliki oltar).
  • Njegovi so načrti za šoli v Jarenini in šolskih sester v Mariboru, za mestno kopališče v Ljubljani in za več nagrobnikov v Mariboru.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 168.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 30. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu