Foto: Osebni arhiv Dragice Pečnik.

PEČNIK, Dušan

(1933−2010)

* 17. junij 1933 • Maribor
† 27. maja 2010 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • glasbenik
  • kapelnik
  • kulturni delavec

                                           Življenje:

Dušan Pečnik se je rodil 17. junija 1933 v Mariboru.
Po osnovni šoli je končal Vojaško glasbeno šolo v Zagrebu in na Trsatu (oba Hrvaška). Prvo zaposlitev je dobil leta 1950 kot vojaški godbenik v Titovi gardi, zatem pa je nadaljeval z igranjem v Zemunu (Srbija). Polnih deset let je bil pomočnik dirigenta vojaške godbe v Mostarju (Bosna in Hercegovina), leta 1962 pa se je zaposlil kot solist-fagotist v godbi milice v Ljubljani. Leta 1963 se je zaposlil v Slovenskih Konjicah kot učitelj pihal in trobil ter postal kapelnik tamkajšnje godbe na pihala, leta 1967 pa se je zaposlil na OŠ Pohorskega bataljona v Oplotnici kot učitelj glasbene vzgoje in tam služboval enajst let, od tega pet let kot pomočnik ravnatelja. V tem času je ustanovil moški in ženski pevski zbor ter mladinski in mlajši mladinski pevski zbor. Poleg tega dela je deloval tudi na Temeljni izobraževalni skupnosti občine Slovenska Bistrica, kjer je bil predsednik aktiva glasbenih pedagogov v letih 1967−78. V tem času so začeli tudi z občinskimi revijami otroških, mlajših mladinskih in mladinskih pevskih zborov. Leta 1970 je postal član izvršnega odbora Kulturne skupnosti občine Slovenska Bistrica, dve leti pozneje je začel delovati v Združenju pihalnih orkestrov Slovenije, kjer je bil od leta 1982−84 podpredsednik, v času od 1984−92 pa še predsednik današnje Zveze slovenskih godb.
Leta 1974 je kot kapelnik od Franca Turka prevzel vodenje godbe na pihala tovarne Impol, ki je pod njegovim vodstvom iz 17−članske narasla na 52−člansko godbo na pihala. V času njegovega vodenja je godba osvojila številna državna, republiška, občinska in druga odličja, kakovostno so napredovali med 40 najboljših od skupno 117 godb v Sloveniji.
Leta 1978 se je zaposlil kot tajnik Izobraževalne skupnosti občine Slovenska Bistrica, kar je delal vse do upokojitve leta 1986.
Od leta 1978−94 je bil predsednik Zveze kulturnih organizacij (ZKO; danes Zveza kulturnih društev, ZKD, op. ur.) občine Slovenska Bistrica. V tem času je postal tudi mentor mlajšim dirigentom na področju celotne Slovenije.
Dušan Pečnik je umrl 27. maja 2010 v Mariboru.

Priznanja:

  • Priznanje občine Slovenska Bistrica, 1993.
  • Galusova listina, 16. november 1996.

Viri in literatura:

  • Informatorka: Pečnik, Dragica, žena, Slovenska Bistrica, oktober 2018.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 168−169.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com