Foto: Zbornik občine Slovenska Bistrica II, str. 187.

PELKO, Josip

(1881−1962)

* 18. marec 1881 • Kostrivnica (občina Rogaška Slatina)
† 1962 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • urar
  • fotograf

                                           Življenje:

Josip Pelko, urar in fotograf, ki je deloval v Slovenski Bistrici v času med obema vojnama, se je rodil 18. marca 1881 v kmečki družini v Kostrivnici v občini Rogaška Slatina.
Bil je član Zadruge fotografov v Ljubljani, kjer je na seznamu članov pod tek. št. 110, z dne 16. novembra 1929. Verjetno pa je opravljal fotografski poklic že pred tem datumom. Na podlagi obrtnega zakona iz leta 1931 je prejel nov obrtni list z dne 17. marca 1931.
Sprva se je učil spretnosti pri obnovi cerkvenih fresk in oltarjev, pozneje pa se je v Šmarju pri Jelšah izučil urarske obrti. Urarsko obrt je najprej opravljal v Poljčanah, nato v v Mariboru, nakar je bil vse od leta 1907 urar Slovenski Bistrici.
Fotografija mu je bila dodatna dejavnost, uradno dovoljenje je imel le za pokrajinsko fotografijo, kar dokazuje ohranjena legitimacija z dne 20. januarja 1933. To pomeni, da ni imel ateljeja za portretiranje.
Sicer pa je Pelko izdeloval stoječe stenske ure in razna specialna orodja. Izdelal je tudi maketo ure v obliki gradu. Notranjost je predstavljala miniaturen interier urarske delavnice. Na ohišje je pritrdil figure, ki so se premikale ob različnih časovnih intervalih. Postavljena je bila v izložbi njegove urarske delavnice na Glavnem trgu (sedaj Trg svobode, op. ur.) in bila prava zanimivost za Bistričane, predvsem za otroke.
Josip Pelko je umrl leta 1962 v Slovenski Bistrici.

Priznanja:

  • Za izdelavo specialnih orodij je prejel leta 1956 posebno priznanje od mariborske obrtne zbornice.

Viri in literatura:

  • Kambič, Mirko: Fotografi − kronisti bistriške preteklosti, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica, 1990, str. 187.
  • Hohnec, Tanja: Obrt in način življenja obrtnikov v 20. stoletju, raziskovalna naloga, Slovenska Bistrica, 2001, str. 22−25.
  • Informatorji: družina Pelko, Slovenska Bistrica, junij 2017.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 169−170.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu