PIGRATO, Peter Anton

(16. stoletje)

aktiven med leti 1558 in 1593

Poklic ali dejavnost:

  • arhitekt
  • gradbenik

                                           Življenje:

Peter Anton Pigrato, arhitekt, gradbenik in tržan v Konjicah, je prišel na Štajersko iz Italije. Prvič je mojster omenjen kot gradbeni polir Valentina Trevana spomladi leta 1558.
11. decembra 1579 je v Žalcu sklenil pogodbo za zidavo protestantske cerkve. Predložil je model, ki so ga komisarji odobrili: okrogla stavba z gotskimi oporniki in gotsko zaključenim svetiščem, renesančnimi portali in okroglimi okni. Zidali so jo leta 1582 v Spodnji Ložnici pri Slovenski Bistrici.
Že po začetku devetdesetih 16. stoletja let se Pigrato ne omenja več, kar kaže na to, da je v tem času morda že umrl.

Dela:

  • Številna obzidja in utrdbe.
  • Prenova gradu v Radljah.
  • Protestantska cerkev v Spodnji Ložnici.
  • Protestantska cerkev v Gočah pri Žalcu.

Viri in literatura:

  • Gradišnik, Stane: Pigrato, Peter Anton, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 66.
  • Pahor, Daša: Protestantska cerkev v Govčah pri Žalcu, Zbornik za umetnostno zgodovino, št. 41, str. 59‒93. Ljubljana, 2005.
  • Steska, Viktor: Pigrato, Peter Anton, Slovenska biografija, pridobljeno s http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi423561/.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 171.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com