Foto: Simona Kostanjšek Brglez: Mihaelov oltar na Črešnjevcu.

POGAČNIK, Mihael

(18. stoletje)

izpričan med leti 1709 in 1735

Poklic ali dejavnost:

  • kipar
  • rezbar

                                              Življenje:

Mihael Pogačnik je bil iz družine kiparjev, delujočih v Slovenskih Konjicah.
Mihael je bil vodilna moč te delavnice. Njegova dela predstavljajo najbolj poljudno obarvano rezbarstvo baroka na slovenskem Štajerskem in so raztresena po njegovem dobršnem delu.
Vsa dela na Bistriškem so mu le pripisana: veliki Mihaelov oltar v ž. c. sv. Mihaela na Črešnjevcu; stranska oltarja v p. c. sv. Treh kraljev na Pohorju; veliki oltar v p. c. sv. Urha na Urhu na Pohorju; rožnovenski oltar v stranski kapeli ž. c. sv. Treh kraljev v Studenicah. Izdelal je tudi lesen kip sv. Nepomuka, ki je krasil vogalno nišo hiše na Trgu Alfonza Šarha, ob mostu čez potok Bistrica. Kip je bil pred mnogimi leti snet ob obnovi pročelja hiše. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je dal kip restavrirati, kasneje pa je bil vrnjen sedanjim lastnikom omenjene hiše.
Mihael Pogačnik je umrl najverjetneje po letu 1735.

Dela:

  • Pripisana dela: kipi na oltarjih v Studenicah, Makolah.
  • Atiki na stranskih oltarjih v Egidijevi cerkvi v Kočnem.
  • Mihaelov oltar na Črešnjevcu.
  • Veliki in oba stranska oltarja pri Treh kraljih na Pohorju.
  • Veliki oltar v cerkvi sv. Urha na Pohorju.

Viri in literatura:

  • Šerbelj, Ferdinand: Umetnostni spomeniki v občini Slovenska Bistrica, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica, 1983, str. 204−208.
  • Gradišnik, Stane: Pogačnik, Mihael, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 69.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 175.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 30. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu