Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

POLANEC, Lujo, prof. dr.

(1922−1999)

* 1922 • ni znano
† april 1999 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • veterinar
  • publicist
  • režiser
  • kulturni delavec

                                              Življenje:

Prof. dr. Lujo Polanec se je rodil leta 1922.
Jeseni leta 1946 se je vpisal na Veterinarsko fakulteto v Zagrebu (Hrvaška) in jo uspešno končal. Zaposlil se je v Lenartu v Slovenskih goricah, leta 1966 pa se je podal v kmetijsko šolstvo. Bil je profesor na Višji agronomski šoli v Mariboru.
Med leti 1974−76 je bil predsednik Društva živilcev in prehranskih strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije s sedežem v Mariboru.
Poleg svojega strokovnega dela se je že leta 1945 vključil v delovanje Delavsko-prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica kot režiser, igralec, scenarist in kronist društva.
Bil je eden prvih, ki so začeli z uvajanjem kmečkega turizma pri nas.
Lujo Polanec je umrl aprila 1999 v Mariboru.

Dela:

  • Metodologija znanstveno-raziskovalnega dela, 1972, 1973, 1975.
  • K Perspektivnemu planu razvoja in graditve klavniške industrije v SR Sloveniji, 1976/85, 1980.
  • Dopolnilna študija za gorenjsko, primorsko in dolenjsko regijo.

Viri in literatura:

  • 50-let Društva živilskih in prehranbenih strokovnih delavcev SV Slovenije, Maribor, 2012.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 175−176.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 30. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com