Foto: Osebni arhiv Edmunda Pogorevca.

POVH, Ivan

(1858−1932)

* 29. maj 1858 • Vešenik (občina Slovenske Konjice)
† 17. oktober 1932 • Zgornja Ložnica (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

 • učitelj
 • sadjar
 • glasbenik
 • zborovodja
 • čebelar

                                              Življenje:

Ivan (Johann, Janez) Povh, učitelj in nadučitelj se je rodil 29. maja 1858 v Vešeniku pri Slovenskih Konjicah.
V ljudsko šolo in gimnazijo je hodil v Celju, na učiteljišče pa v Mariboru, kjer se je naučil igrati violino (gosli), klavir in orgle.
Po končanem šolanju je bil Ivan Povh učitelj v avstrijskem Strassu in nato na Kozjanskem hribovju v Pilštajnu (občina Kozje). Prijatelj in sošolec Gabrijel Majcen, ki je od 11. junija do konca avgusta 1881 začasno poučeval na Zgornji Ložnici, mu je povedal o prostem učiteljskem mestu na venčeseljski ljudski šoli. Ivan Povh je zaprosil za to učiteljsko mesto in prišel 16. oktobra 1881 za učitelja v enorazredno ljudsko šolo pri Svetem Venčeslju na Zgornji Ložnici, kjer je ostal do 24. maja 1924, ko je bil po 46 letih službe upokojen.
Ivan Povh je ob pomoči Josipa Vošnjaka skrbel, da je šola ostala slovenska. Ob šoli je uredil šolsko drevesnico, trsnico in vrt ter učil otroke in njihove starše umnega kmetovanja in plemenitenja sadovnjakov in vinogradov ter urejanja vrtov.
Izven šole je vodil cerkveni pevski zbor, po potrebi igral orgle in pomagal prirejati kratke gledališke prizore ob praznikih.
Ivan Povh je ustanovil tudi šolarsko knjižnico, ki je izposojala knjige otrokom in staršem.
Umrl je 17. oktobra 1932 na Zgornji Ložnici.

Priznanja:

 • Nagrada Štajerskega kmetijskega društva, 1886.

Viri in literatura:

 • Pogorevc, Edmund: Sto let šole na Zgornji Ložnici, Zgornja Ložnica, 1982.
 • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, oktober 2018 in januar 2019.
 • Šolska kronika ljudske šole pri Sv. Venceslavu na Zgornji Ložnici.
 • Zapiski in spomini Hedvike, Stanke in Zinke Povh, rokopis.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 179.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 29. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu