Foto: Osebni arhiv Edmunda Pogorevca.

POVH LEBEN, Hedvika

(1902−1996)

* 20. september 1902 • Hoče (občina Hoče − Slivnica)
† 13. januar 1996 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učiteljica
  • režiserka
  • kulturna delavka

                                              Življenje:

Hedvika Povh, rojena Leben, se je rodila 20. septembra 1902 v Hočah. Družina je pozneje živela na Zgornji Polskavi.
Tam je hodila v ljudsko šolo, nato pa v meščansko šolo in učiteljišče za dekleta v Mariboru. Po šolanju je leta 1923 postala učiteljica v ljudski šoli na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici in bila 11. oktobra 1924 premeščena na Ljudsko šolo Venčeselj na Zgornji Ložnici. Tu se je leta 1926 poročila s Stankom Povhom. Rodili sta se jima deklici Stanka in Zinka.
Z možem sta bila zagnana vzgojitelja, učitelja in kulturna delavca. Znala sta pritegniti mladino in odrasle k delu. Poslušali so kmetijska, gospodarska in zdravstvena predavanja, se v šolski drevesnici, trsnici in vrtu učili naprednega gospodarjenja, prepevali slovenske ljudske pesmi in igrali igre na šolskem odru. Pri delu jima je pomagala tudi Hedvikina sestra Zinka Leben, učiteljica meščanske šole.
18. januarja 1931 so ustanovili kulturno društvo Javno narodno knjižnico, kjer so posojali slovenske knjige in igrali ljudske igre. Hedvika Povh je bila režiserka. Leta 1932 sta Hedvika in Zinka pomagali Stanku Povhu ustanoviti gospodarsko (gospodinjsko) nadaljevalno šolo. Leta 1937 se je Javna narodna knjižnica preimenovala v Prosvetno društvo pri Venčeslju. Tudi tu je Hedvika sodelovala kot pomočnica režiserja Marka Žitnika in usklajevalka, da so lahko pripravljali igre v šolski stavbi.
Leta 1941 sta morala z možem zapustiti Zgornjo Ložnico in okupator je organiziral nemško ljudsko šolo. Maja 1945 sta se vrnila domov. Ustanovili so Kulturno-umetniško društvo (KUD) Lojze Avžner in Hedvika Povh je zopet režirala igre in vzgojila dve režiserki, učiteljici Roziko Ozimič in Magdaleno Kavčič, ki sta nadaljevali njeno režisersko delo. Hedvika Leben Povh se je leta 1958 upokojila.
Hedvika Leben Povh je umrla 13. januarja 1996 v Mariboru, kjer je tudi pokopana.

Viri in literatura:

  • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, oktober 2018 in januar 2019.
  • Pogorevc, Edmund: Zgodovina Zgornje Ložnice, Zgornja Ložnica, 1975 in 2002.
  • Šolska kronika ljudske šole pri Sv. Venceslavu na Zgornji Ložnici.
  • Zapiski in spomini Hedvike, Stanke in Zinke Povh, rokopis.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 179−180.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 29. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com