Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: nagrobna plošča z grbom Krištofa Pragerja.

PRAGER, Krištof

(16. stoletje)

izpričan v 2. polovici 16. stoletja

Poklic ali dejavnost:

  • plemič
  • gospodar gradu Gromberk

                                              Življenje:

Krištof Prager, gospodar gradu Gromberg nad Zgornjo Polskavo, je leta 1580 od Zofije Scheyrer kupil gromberško gospoščino in zbral bogato knjižnico, v kateri so bile poleg latinskih, grških in nemških knjig tudi slovenske knjige, zato ga zgodovinarji − raziskovalci uvrščajo med prve lastnike knjižnic na tem območju. Z nekaj plemiči in meščani se je uvrščal med vnete luterane. Po njem je prevzelo svoje ime tudi naselje Pragersko, ker je bil tudi tod lastnik dvorca in posesti.
Gospodar na tako imenovani kmetiji »Zgornji Gromberg« iz Kalš 23 nad Zgornjo Polskavo je imel v kolarnici vzidano ploščo Krištofa Pragerja iz leta 1581 (13. decembra 2019 je gospodar kmetije »Zgornji Gromberk« Leon Koren podaril ploščo Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, op. ur.), ki izvira iz ruševin gradu Gromberg, ki je v virih prvič omenjen leta 1164. Od gradu so ohranjeni le še njegovi temelji in sledovi četverokotnega stolpa.
Grad je izhodiščno tematsko prizorišče romanov Antona Ingoliča Gorele so grmade in Pradedje.

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože: Nekoč je bil grad, Glasnik delovnih ljudi občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1956.
  • Koropec, Jože: Srednjeveška gromberška gospoščina, ČZ XXII, 1969.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 181.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 29. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com