Foto: Osebni arhiv družine Pučnik.

PUČNIK, Ivan

(1927−2008)

* 17. avgust 1927 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 5. december 2008 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • sadjar
  • politik
  • poslanec Republiškega zbora skupščine Slovenije
  • predsednik Skupščine občine Slovenska Bistrica
  • častni občan občine Slovenska Bistrica

                                              Življenje:

Ivan Pučnik, starejši brat Jožeta Pučnika, se je rodil 17. avgusta 1927 na Črešnjevcu.
Živel je na domači kmetiji na Črešnjevcu, ki jo je zaradi bolezni očeta prevzel že v mladostnih letih. Ukvarjal se je predvsem s sadjarstvom in v sadjarskih krogih užival velik ugled.
V začetku 70-ih let prejšnjega stoletja je v takratni državi prvi zasadil gosti jabolčni nasad na šibkejših podlagah, kar je prineslo v naše kraje popolnoma nov pristop v sadjarstvu.
Zavzemal se je za zdravstveno in socialno zavarovanje kmetov (do leta 1962 niso imeli nikakršnih pravic), kar se je za kmete in njihove družinske člane uveljavilo šele leta 1972. Konec 60-ih let je aktivno sodeloval pri ponovnem ustanavljanju kmečkih zadrug, ki jih je oblast z uvedbo družbene lastnine po 2. svetovni vojni ukinila.
Politično kariero je začel kot občinski odbornik v Slovenski Bistrici, to je bil dva mandata od leta 1959−68. Od leta 1964−68 je bil predsednik skupščine Kulturne skupnosti Slovenska Bistrica.
Od leta 1969−74 je bil poslanec Republiškega zbora skupščine Slovenije. Leta 1971 je bil član skupine v t. i. ‘Akciji 25 poslancev’, ki so temeljito razburkali takratno politično življenje, ko so mimo Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) in Zveze komunistov (ZK) za člana predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) predlagali dr. Ernesta Petriča. Ker Pučnik ni želel odstopiti z mesta poslanca, je bil kasneje izključen iz političnega življenja.
Leta 1988 je bil eden od ustanoviteljev Slovenske kmečke zveze (SKZ), prve demokratične stranke v Sloveniji po 2. svetovni vojni, ki se je kasneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko (SLS). Bil je tudi eden od podpredsednikov te stranke in član njenega izvršilnega odbora. Na volitvah v družbenopolitični zbor 8. aprila 1990 je bil na listi te stranke izvoljen v Skupščino Republike Slovenije. Za časa svojega mandata je vodil Komisijo za denacionalizacijo.
Od leta 1991−94 je bil predsednik Skupščine občine Slovenska Bistrica. Med osamosvojitveno vojno je premišljeno in pogumno vodil pogajanja s poveljnikom tamkajšnje vojašnice in tako preprečil spopade med slovensko teritorialno obrambo in jugoslovansko vojsko.
Od ustanovitve leta 1997 do leta 2007 je bil član Komisije Vlade Rebublike Slovenije (RS) za izvajanje Zakona o popravi krivic (povojnih političnih zapornikov in protiravnega odvzema življenja).
Ivan Pučnik je umrl 5. decembra 2008 na Črešnjevcu, kjer je tudi pokopan.

Priznanja:

  • Občina Slovenska Bistrica mu je podelila naziv častnega občana, 2006.

Viri in literatura:

  • Informatorji: družina Pučnik, Črešnjevec, november 2019.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 183.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu