Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica: štukatura v grajski kapeli.

QUADRIO, Jožef Anton

(med 1675 in 1680−1730)

* med 1675 in 1680 • Benetke (Italija)
† 1730 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

 • štukater

                                              Življenje:

Jožef Anton Quadrio, odličnik (nobilis venetus) iz Benetk (Italija) in poznejši mojster ‒ štukater, se je rodil med letoma 1675 in 1680 v Benetkah (Italija).
Leta 1690 je obiskoval ruško gimnazijo.
Ob koncu 17. stoletja se je uveljavila njegova štukaterska delavnica. Pripisanih mu je precej del, tako naj bi med leti 1699 in 1709 delal štukature v prvem nadstropju južnega trakta bistriškega gradu.
Quadrio se je očitno selil za večjimi naročili, saj je najprej živel v Slovenski Bistrici, kjer je bil 2. aprila 1700 krščen njegov sin Jožef Sigismund in 14. junija 1709 pokopan poldrugo leto stari sin Pavel. Nato se je selil v Maribor in od tam v Zagreb (Hrvaška).
Jožef Anton Quadrio je umrl leta 1730.

Dela:

 • Štukature v:
  • palači Eggenberg v Gradcu,
  • mavzoleju cesarja Ferdinanda H. v Gradcu,
  • minoritskem samostanu na Ptuju,
  • bistriškem gradu,
  • jezuitski cerkvi sv. Katarine v Zagrebu,
  • posvetovalnici mariborskega rotovža.

Viri in literatura:

 • Curk, Jože: Mariborski gradbeniki v času baroka in klasicizma, Časopis za zgodovino in narodopisje, št. 2, Maribor, 1986, str. 303.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 189.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 28. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu