Foto: Simona Kostanjšek Brglez: Sv. Jožef z detetom.

REISS, Franc Krištof

(?−1711)

* ni znano • Lipnica (Avstrija)
† 25. marec 1711 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

 • kipar

                                              Življenje:

Franc Krištof Reiss se je rodil neznano kdaj v Lipnici (Leibnitz, Avstrija). Prvič se omenja leta 1688.
Kiparsko delavnico je imel v Mariboru. Bil je pomemben spodnještajerski kipar, ki je deloval na prelomu 17. v 18. stoletje. Kipi iz njegove delavnice so glede na nekatere sodobnike in čas nastanka kakovostni, saj niso več podrejeni oltarni arhitekturi, ampak se osvobajajo in so razmeroma dinamični.
Reiss je zagotovo avtor oltarja sv. Frančiška Ksaverja v romarski cerkvi na Ptujski Gori in avtor kamnitih skulptur, ki jih je po naročilu priorja Janeza Schillesa naredil za žičko kartuzijo (nekaj njegovih kipov se danes nahaja v Pokrajinskem muzeju Maribor, sv. Janez Evangelist pa na žičkem dvorcu v Oplotnici), ostala dela pa so mu pripisana glede na slogovne značilnosti.
Dr. Simona Kostanjšek Brglez mu je na podlagi preučevanja ostalih njegovih del in primerjave z njimi pripisala tudi 12 kipov iz cerkve Marije sedem žalosti v Slovenski Bistrici. Najmanjša sta kipa, sedeča na ograji pevskega kora (sv. Ana in sv. Joahim), ki merita v višino približno 70 centimetrov. V vzdolžnih stenah ladje sta niši s Florijanovim in Križevim oltarjem. V prvi sta ob sv. Florijanu kipa sv. Roka in sv. Boštjana, v drugi pa ob Križanem sv. Janez Evangelist in sv. Marija Magdalena. V manjših nišah slavoločne stene stojita še sv. Jožef z Detetom in sv. Anton Padovanski. Vsi našteti kipi so v niše postavljeni sekundarno, v zakristiji pa so shranjeni še trije. Nekateri izmed naštetih kipov so močno poškodovani, bili pa so tudi neprimerno restavrirani. Kostanjškova med kvalitetnejše prišteva sv. Florijan, sv. Jožef, sv. Janez Evangelist, sv. Marija Magdalena, sv. Mihael in angela, ostali pa v izvedbi nekoliko zaostajajo.
Franc Krištof Reiss je umrl 25. marca 1711 v Mariboru.

Dela:

 • V Slovenski Bistrici so njegovi kipi v cerkvi Žalostne Matere Božje.
 • Dokazana dela:
  • kipi s portala žičke kartuzije (ohranjen le kip sv. Bruna v mariborskem muzeju), 1687,
  • oltar Frančiška Ksaverja v cerkvi na Ptujski Gori, 1690.
 • Pripisana dela:
  • oltar sv. Florijana v mariborski stolnici; trije oltarji v cerkvi sv. Ane pri Borlu,
  • atika z deli nekdanjega oltarja iz mariborske stolnice (danes v muzeju).

Viri in literatura:

 • Kostanjšek Brglez, Simona: Oprema cerkve Žalostne Matere Božje v Slovenski Bistrici in kipar Franc Krištof Reiss, Umetnostna kronika, št. 31, Ljubljana, 2011, str. 3−10.
 • Vrišer, Sergej: Reis, Franc Krištof, Slovenska biografija, pridobljeno s http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi498794/.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 200−201.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu