REPOLUSK, Jožef

(?−1800)

* ni znano
† 1800 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • organist
  • prvi izprašani učitelj v mestu

                                              Življenje:

Jožef Repolusk je kot prvi izprašani učitelj v Slovenski Bistrici začel poučevati leta 1750.
Ker je bilo delo učiteljev v tistih časih slabo plačano in je pomenilo le postransko zaposlitev, je bil poleg poučevanja tudi preko 40 let organist v bistriški župniji. Ko zaradi visoke starosti ni mogel več poučevati, je leta 1797 njegovo delo prevzel Anton Krisper, ki je dobil učiteljsko spričevalo leta 1796 na glavni šoli v Gradcu (Avstrija).
Jožef Repolusk je umrl leta 1800.

Viri in literatura:

  • Pogorevc, Edmund: Razvoj šolstva v Slovenski Bistrici, Zbornik občine Slovenska Bistrica I, Slovenska Bistrica 1982, str. 312−313.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com