Foto: Arhiv ZZK Slovenska Bistrica.

ROMIH, Štefan

(1935−1987)

* 20. september 1935 • Črešnjevec (občina Slovenska Bistrica)
† 12. julij 1987 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • ravnatelj OŠ Črešnjevec
  • kulturni delavec

                                              Življenje:

Štefan Romih se je rodil 20. septembra 1935 na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici.
Po osnovni šoli v domačem kraju in nižji gimnaziji v Slovenski Bistrici se je šolal na učiteljišču v Mariboru, kjer je leta 1956 diplomiral.
Svojo učiteljsko pot je začel na Dolenjskem. Po odsluženju vojaškega roka je ravnatelj takratne druge osnovne šole v Slovenski Bistrici, Ignac Kamenik, v šolskem letu 1958/59 dosegel, da je Štefan Romih prišel za učitelja v Slovensko Bistrico. Štefan je v šoli vodil telovadni in literarni krožek, dramsko skupino, pri Delavsko-prosvetnem društvu (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica pa bil igralec in pomočnik režiserja. Tu so z igro ‘Zvezde so večne’ sodelovali na državnem srečanju amaterskih gledaliških skupin na otoku Hvaru (Hrvaška). Po združitvi obeh osnovnih šol v mestu je postal pomočnik ravnatelja Osnovne šole Pohorskega odreda Slovenska Bistrica in zadnje leto in pol ravnatelj osnovne šole na Črešnjevcu.
Ko je služboval v Slovenski Bistrici, je aktivno sodeloval pri občinskih proslavah za praznike, pri organizaciji Malih Borštnikovih srečanj in skupaj z gledališkim režiserjem Brankom Gombačem v gledališki skupini DPD Svoboda v Slovenski Bistrici, še posebej pri organizaciji monodram, ki jih je igral Marko Cvahte.
Od leta 1988 Zveza kulturnih društev (ZKD) občin Makole, Poljčane in Slovenska Bistrica ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje Priznanja in plakete Štefana Romiha. So najvišja priznanja za ljubiteljsko kulturno delo v teh občinah.
Njegovo ime nosi Kulturno-umetniško društvo (KUD) Črešnjevec (KUD Štefana Romiha Črešnjevec).
Štefan Romih je umrl 12. julija 1987 v mariborski bolnišnici. Pokopan je na Črešnjevcu.

Viri in literatura:

  • 80 let KUD Štefana Romiha Črešnjevec, almanah, Črešnjevec, 2000.
  • Gradišnik, Stane: Romih, Štefan, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 80.
  • Informator: Pogorevc, Edmund in družina Romih, Slovenska Bistrica, december 2018.
  • Dokumentacija DPD Svoboda Slovenska Bistrica.
  • Dokumentacija OŠ Črešnjevec.
  • Dokumentacija OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 201−202.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 26. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu