SICHERL, Engelbert

(1874–1937)

* 1874 • ni znano
† 1937 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • posestnik
  • trgovec
  • društveni delavec
  • župan Spodnje Polskave

                                              Življenje:

Engelbert Sicherl, se je rodil leta 1874 očetu Antonu (*1834 †1904), lastniku trgovine z mešanim blagom, in materi Emilii, rojeni Počivavšek (*1846 †1925).
Poročen je bil z Marijo, hčerko Josipa Hojnika.
Na prehodu iz 19. v 20. stoletje je bil načelnik spodnjepolskavskih gasilcev.
14. maja 1906 je bil na izrednih volitvah izvoljen za župana Spodnje Polskave, potem ko je zaradi bolezni odstopil prejšnji župan Štefan Rudolf. Ponovno je bil za župana izvoljen 28. januarja 1909.
8. junija 1906 je bil med ustanovitelji Konjerejske zadruge za sodni okraj Slovenska Bistrica, s sedežem na Spodnji Polskavi, in njen prvi podpredsednik, kasneje tudi blagajnik.
Sicherl je svojo trgovino z mešanim blagom, ki jo je vodil od smrti očeta leta 1904, vpisal pod svojim imenom v gospodarski register 23. maja 1908. Ker je bil član odbora (večinsko nemške) Okrajne hranilnice v Slovenski Bistrici, je bilo vse njegovo premoženje in tudi trgovina od maja 1919 do oktobra 1920 pod začasnim državnim upravljanjem (sekvestrom). Engelbert Sicherl je moral leta 1932 zaradi previsokih dolgov svoje trgovine razglasiti prisilno poravnavo.
V šolskem letu 1924/25 je bil izvoljen v občinski šolski svet in imenovan za blagajnika.
Bil je tudi porotnik okrožnega sodišča v Mariboru.
Engelbert Sicherl je umrl leta 1937.

Priznanja:

  • Za aktivnost v gasilskem društvu je bil leta 1921 odlikovan srebrno gasilsko medaljo.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 91, 111, 124–125, 171, 230, 267–269, 335–336, 378.
  • Krstna knjiga župnije Spodnja Polskava, 1. januar 1863–31. december 1899, str. 85.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com