Foto: Wikipedija.

SKOBL, France

(1877−1964)

* 7. april 1877 • Spodnja Polskava (občina Slovenska Bistrica)
† 10. julij 1964 • Stopno (občina Makole)

Poklic ali dejavnost:

 • čevljar
 • stenograf
 • politik
 • publicist
 • udeleženec NOB

                                              Življenje:

France Skobl se je rodil 7. aprila 1877 na Spodnji Polskavi.
Izučil se je za čevljarja in se zaposlil pri Južni železnici ter najprej služboval v raznih krajih.
Od leta 1909 je deloval na različnih mestih v politični organizaciji železničarskih delavcev. Bil tehnični tajnik in stenograf v železničarski socialdemokratski organizaciji na Dunaju (Avstrija) in v Trstu (Italija). Med leti 1918−21 je bil upravnik Splošne železničarske organizacije v Ljubljani, med leti 1922−25 tajnik Društva zasebnih nameščencev in do upokojitve leta 1934 knjigovodja.
V okviru socialdemokratske stranke se je leta 1919 opredelil za levico in leta 1920 aktivno sodeloval pri ustanovitvi Komunistične partije Slovenije (KPS). Leta 1921 je bil na občinskih volitvah izvoljen na komunistični listi za župana tedanje občine Moste pri Ljubljani, vendar pa je bila njegova izvolitev s strani oblasti razveljavljena.
Politično se je udejstvoval tudi kot odgovorni urednik ‘Glasila zasebnih nameščencev’ (1922−23).
Med 2. svetovno vojno je bil član Osvobodilne fronte (OF) in je deloval na terenu, po letu 1945 pa je bil v raznih odborih OF.
Bil je tudi zelo dejaven pri širjenju poznavanja stenografije. Že leta 1903 je predelal Stolze-Schreyevev stenografski sistem za slovenščino. V Trstu (med 1910−14) in Ljubljani (od leta 1918) je prirejal stenografske tečaje ter vodil dopisne stenografske tečaje po lastnih skriptih. Stenografiral je tudi na vseh važnih konferencah in kongresih delavskih organizacij v Trstu in v Ljubljani.
France Skobl je umrl 10. julija 1964 v Stopnem pri Makolah.

Dela:

 • Objavil je za slovenščino predelani »Stolze-Schreyev stenografski sistem za slovenščino« v strokovni prilogi nemškega časopisa Deutsche
 • Stenograph, 1910, št. 10−11.
 • Izdal je skripta Enostavna slovenska stenografija po Stolze-Schreyevem zedinjenem sestavu I, 1923.

Viri in literatura:

 • Gradišnik, Stane: Skobl, France, Pomembne osebnosti občine Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 2003, str. 86.
 • Klopčič, France – Rakuša, Rudolf: Skobl, France, Slovenska biografija, pridobljeno s http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi575663/.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 215−216.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com