Foto: Osebni arhiv družine Slaček.

SLAČEK, Jože

(1931−2019)

* 4. februar 1931 • Maribor
† 23. november 2019 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik
  • občinski svetnik

                                              Življenje:

Jože Slaček se je rodil 4. februarja 1931 v Mariboru očetu Ivanu (†1948) in materi Jožefi, rojeni Grušovnik.
Po končani osnovni šoli v Sv. Petru pri Mariboru (sedaj Malečnik, op. ur.) se je leta 1945 vpisal na gimnazijo v Mariboru, leta 1953 maturiral in kot štipendist tovarne Impol Slovenska Bistrica študiral medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Leta 1955 je po materini smrti prekinil študij in prevzel skrb za kmetijo in mlajše brate ter sestro. Študij je nadaljeval leta 1957, ga leta 1961 uspešno zaključil in odšel na služenje vojaškega roka.
Leta 1959 se je poročil z Reziko, rojeno Hostnik, ki jo je spoznal med študijem v Ljubljani. Rodili so se jima trije otroci: Andrej (*1961), Breda (*1964) in Simona (*1966).
Leta 1962 se je preselil v Slovensko Bistrico in začel delati v tamkajšnjem zdravstvenem domu (ZD) kot zdravnik tovarne Impol, saj ta še ni imela svoje ambulante. Med tem časom si je v prostorih tovarne izboril ambulanto, ki pa se je nahajala med proizvodnimi halami, kjer je bilo okolje zelo hrupno. Zaradi vse večjih potreb po prostorih in neugodne lokacije ambulante je na njegovo pobudo in s pomočjo sindikata podjetje zgradilo novo, sodobnejšo ambulanto na primernejši lokaciji ob robu tovarniških objektov.
Poleg svojega rednega dela v Impolu je Jože Slaček v ambulanti ZD Slovenska Bistrica opravljal tudi dežurstva.
Leta 1963 se je vpisal na podiplomski študij medicine dela, prometa in športa na Medicinski fakulteti v Zagrebu (Hrvaška) in ga leta 1964 zaključil.
Leta 1984 se je vpisal na specializacijo medicine dela, prometa in športa na Medicinski fakulteti v Ljubljani in jo tudi zaključil.
Upokojil se je leta 1996, brez enega samega dneva bolniške odsotnosti.
V občini Šmarje pri Jelšah je kupil zemljišče, kjer je nasadil vinograd in sadovnjak, ki sta mu nudila sprostitev po napornem delu in ju je obdeloval s pomočjo žene in otrok.
Rad je smučal in potoval po Evropi.
Bil je soustanovitelj stranke Krščanski demokrati v Slovenski Bistrici in dva mandata njen svetnik v občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica, kjer je bil izvoljen za predsednika Komisije za povojne poboje ter odprtje bunkerja na Zgornji Bistrici.
Jože Slaček je umrl 23. novembra 2019 in je pokopan na pokopališču v Slovenski Bistrici.

Priznanja:

  • Za svoje delo je prejel Priznanje občine Slovenska Bistrica, 2018 .

Viri in literatura:

  • Informatorja: Slaček, Rezika, žena in Slaček, Andrej, sin, Slovenska Bistrica, januar 2020.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 216.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu