Foto: Pivec, Gregor − Borko, Elko: Zmago Slokan 1915‒1970, str. 4.

SLOKAN, Herman ‒ Zmago

(1915−1970)

* 15. april 1915 • Trbovlje
† 25. marec 1970 • Opatija (Hrvaška)

Poklic ali dejavnost:

  • zdravnik v Partizanski bolnišnici Jesen
  • udeleženec NOB
  • ravnatelj SBM

                                              Življenje:

Herman Slokan, s partizanskim imenom Zmago, se je rodil 15. aprila 1915 v Trbovljah.
Po končanih petih razredih osnovne šole in štirih razredih meščanske šole je obiskoval 3. državno realko v Ljubljani in jo leta 1935 zaključil. Nato se je vpisal v medicinsko fakulteto v Ljubljani in nadaljeval študij v Beogradu (Srbija), kjer ga je leta 1941 tudi zaključil.
5. januarja 1942 se je zaposlil kot zdravnik v rudarski bolnišnici v Trbovljah. Kot zdravnik splošne prakse je bil 1. novembra 1943 prisilno prestavljen v Hrastnik, v katerem je delal kot rudniški zdravnik in zdravnik steklarne vse do aprila 1944.
Z narodnoosvobodilnim gibanjem je sodeloval od leta 1942. 15. aprila 1944 pa se je odločil za prostovolji odhod med partizane. Tam so ga 6. maja 1944 imenovali za upravnika partizanskih bolnišnic na Kraški gori, ne dolgo za tem pa za upravnika bolnišniških postojank P2 na Pohorju, kjer je tudi deloval do konca vojne leta 1945. Mednje je spadala tudi Partizanska bolnišnica Jesen na Bistriškem Pohorju.
V tem času je spoznal tudi svojo bodočo soprogo Vido, rojeno Urbanc, s katero sta se po osvoboditvi poročila.
1. aprila 1950 se je zaposlil v Splošni bolnišnici Maribor (SBM). 1. novembra 1953 je prevzel naloge ravnatelja bolnišnice, ki je pod njegovim vodstvom rasla in se kadrovsko ter strokovno okrepila.
Herman − Zmago Slokan je umrl 25. marca 1970 med zdravljenjem v Opatiji (Hrvaška).

Viri in literatura:

  • Pivec, Gregor − Borko, Elko: Zmago Slokan 1915−1970, partizanski zdravnik − ravnatelj Splošne bolnišnice Maribor, Slovenska Bistrica, 2015.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 217.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 9. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu