Foto: Digitalna knjižnica Slovenije.

SPANRING, Jožef, prof. dr.

(1923−2010)

* 19. maj 1923 • Dob (občina Domžale)
† 20. julij 2010 • Ljubljana

Poklic ali dejavnost:

  • agronom
  • publicist
  • znanstvenik

                                              Življenje:

Prof. dr. Jožef Spanring, agronom in publicist, se je rodil 19. maja 1923 v Dobu pri Domžalah.
Svoje otroštvo je preživel v Hošnici pri Laporju, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo (1929−34), gimnazijo pa je končal v Ljubljani leta 1942.
Od leta 1942−43 je bil interniran v Italiji, nato pa so ga Nemci mobilizirali na prisilno delo (Arbeitsdienst – delovni tabor).
Po koncu 2. svetovne vojne je začel s študijem agronomije na Poljoprivredno šumarskom fakultetu v Zagrebu (Hrvaška) in ga leta 1949 tudi uspešno zaključil. Leta 1977 pa je še doktoriral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
V okviru svojega raziskovalnega dela je od leta 1961 sodeloval v skupini za proučevanje samoniklega rastlinstva v Jugoslaviji, ki je v sodelovanju z ameriškimi znanstveniki proučila več kot 1500 različnih rastlinskih vrst.
Jožef Spanring je umrl 20. julija 2010 v Ljubljani.

Dela:

  • Veliko poročil o svojih odkritjih in znanstvenih razprav v strokovni literaturi.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 221.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com