Foto: Osebni arhiv Janka Stegneta.

STEGNE, Marija

(1925−2012)

* 10. oktober 1925 • Urh (občina Slovenska Bistrica)   
† 20. oktober 2012 • Tinjska Gora (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

 • kmetica
 • udeleženka NOB
 • ljudska pevka
 • društvena delavka

                                              Življenje:

Marija Stegne, rojena Ferk, bolj poznana kot Maroltova Minka, še bolj pa kot Mamika Minka, se je rodila 10. oktobra 1925 na Urhu na Maroltovi kmetiji očetu Janezu Ferku in materi Heleni. Njeno življenje je bilo prežeto z delom na kmetiji.
Po končani osnovni šoli leta 1939 na Tinju ji je ob delu na kmetiji uspelo opraviti tečaj krojenja in šivanja – za druge oblike šolanja ni bilo možnosti.
Mladost ji je zagrenila 2. svetovna vojna. Kljub kmečkemu delu na domačiji je bila zanesljiva sodelavka partizanov. Bila je kurirka in obveščevalka, šivala je titovke in perilo ter zbirala hrano in zdravila za Partizansko bolnišnico Jesen.
Leta 1946 je začela z možem Ludvikom Stegnetom ustvarjati svojo družino, ki se je leta 1955 ustalila v Tinjski Gori (občina Slovenska Bistrica). Kot Mamika Minka je v skromnih razmerah pospremila v življenje vseh svojih deset otrok (Vili, Marica, Janko, Slavko, Milan, Milka, Ludvik, Henrik, Mirko, Roman). Vsi so se izšolali, si ustvarili lastne družine in so uspešni pri svojem delu.
Kot Maroltova Minka je bila po vojni družbeno zelo aktivna in prevzemala je v glavnem vodilne vloge. Bila je odbornica v Kmetijski zadrugi ter dejavna članica mnogih organizacij: socialne komisije v krajevni skupnosti (KS), Krajevne organizacije Zveze borcev (ZB; predsednica 7 let), Krajevnega odbora Rdečega križa (RK; predsednica 31 let), Društva kmečkih žena (18 let), Društva upokojencev (DU; tajnica 11 let), cerkvenega pevskega zbora (43 let).
Mnogi pa jo najbolj poznajo kot članico Tinjskih ljudskih pevk (mentorica 21 let), ki so ponesle ime Velikega Tinja v širši slovenski prostor.
Za svoje delo je prejela številna priznanja, med drugimi leta 2003 od Zveze kulturnih društev (ZKD) občine Slovenska Bistrica priznanje Štefana Romiha, za dolgoletno mentorstvo Tinjskim ljudskim pevkam,
Minka Stegne je bila aktivna krajanka vse do svoje smrti.
Umrla je 20. oktobra 2012 na svojem domu v Tinjski Gori, pokopana je na Velikem Tinju.

Priznanja:

 • Priznanje RK Slovenije ob 40-letnici prostovoljnega krvodajalstva, 1993.
 • Priznanje in nagrada Občine Slovenska Bistrica, 1997 ‒ na podlagi odloka.
 • Priznanje Štefana Romiha Zveze kulturnih društev (ZKD) občine Slovenska Bistrica za mentorstvo Tinjskim ljudskim pevkam, 2003.
 • Posebno priznanje RK Slovenije ob 140-letnici delovanja RK Slovenije, 2006.
 • Zahvala Zveze društev upokojencev Slovenije za prizadevno delo, 2007.
 • Zahvala Zveze društev upokojencev Slovenije, 2007.
 • Častna članica OZ RK Občine Slovenska Bistrica.
 • Zlati znak RK Slovenije.
 • Jubilejna častna Gallusova značka.
 • Plaketa za 10-letno tajniško delo v Društvu upokojencev Tinje.
 • Priznanje KS Tinje za požrtvovalno delo v KS.

Viri in literatura:

 • Informator: Stegne, Janko, sin, Vojnik, oktober 2020.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 224−225.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com