Dopolnjen opis

Foto: Munda, Mirko: Pragersko − kronika, str. 264.

STEINKLAUBER, Franc

(1859−1921)

* 1859 • ni znano
† 5. april 1921 • Pragersko (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • tovarnar
  • ustanovitelj opekarne na Pragerskem

                                              Življenje:

Franc Steinklauber se je rodil leta 1859.
Poročen je bil z Marijo, rojeno Stein (†1917). Imela sta štiri sinove: Franca ml., Karla, Hansa (Ivana) in Huga.
Leta 1900 je kupil zemljišče na Pragerskem, ki je imelo ugodno lego, saj je bila v bližini železnica in velike zaloge gline. Odločil se je, da bo na tam zgradil opekarno. Zgradili so jo med leti 1902−04, ko so začeli izdelovati opeko. Januarja 1905 je bilo njegovo podjetje uradno registrirano kot ‘Falz & Mauer Thornwerfabrik’ (zarezna-zidna opeka in lončenina, op. ur.).
Opekarna je bila moderno opremljena, njena strešna kritina je hitro postala znana daleč naokoli. Po zmogljivosti je bila na tretjem mestu na Slovenskem. Leta 1905 je imelo v njej delo že približno 200 delavcev, ki so izdelali na leto približno 5 milijonov opek in proizvodnjo v nekaj letih povečali za skoraj 50 odstotkov. Imela je tudi svojo električno centralo in gasilsko četo. Avgusta 1907 je opekarno predal svojim sinovom, ki so jo po smrti očeta preimenovali v ‘Bratje Steinklauber’. Del tovarne je zgorel v požaru leta 1921; med 2. svetovno vojno, 23. marca 1945, pa je bila v bombnem napadu hudo poškodovana.
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) je junija leta 1919 postavila Steinklauberjevo opekarno pod sekvester (začasno državno upravljanje), a jo je aprila 1924 vrnila lastnikom. Med jugoslovansko in avstrijsko vlado je bila februarja sklenjena, mesec in pol pozneje pa ratificirana konvencija o ukinitvi sekvestracij, zato so bili 5. aprila 1924 ukinjeni vsi sekvestri, ki so bili odrejeni za premoženje avstrijskih državljanov in društev.
Po 2. svetovni vojni je bila tovarna nacionalizirana.
Franc Steinklauber je umrl je 5. aprila 1921 na Pragerskem, pokopan je v Gradcu (Avstrija).

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Opekarna, Pragersko − kronika, Slovenska Bistrica, 2017, str. 264−265.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 225.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com