Č

Čar − Čož

Priimek in ime

Datum in kraj rojstva / datum in kraj smrti

Poklic ali dejavnost

* 11. februar 1932 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 9. julij 2017 • Slovenska Bistrica

slovenist • pesnik in pisatelj • kulturni delavec • režiser • častni občan občine Slovenska Bistrica

* 27. november 1911 • Lačna Gora (občina Oplotnica)
† november 1984 • Maribor

fotograf

* 14. julij 1869 • Starše
† 30. september 1950 • Slovenska Bistrica

fotograf

* 1927 • Duplek
† ni znano

zdravnik • specialist medicine dela, prometa in športa

* 1903 • Šmartno v Rožni dolini (občina Celje)
† 1982 • Slovenska Bistrica

zdravnik • zobozdravnik

* 8. marec 1908 • Kromberk (občina Nova Gorica)
† 1977 • ni znano

redovnica • misijonarka

izpričan v 1. polovici 20. stoletja

zdravnik

* 9. marec 1953 • Maribor

univerzitetno diplomirani ekonomist • pesnik • satirik

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu