Foto: Impol 190 let: Skupna fotografija delavcev v obratu Bratje Sternberger leta 1897.

STERNBERGER, Vincenc ml.

(1827−1912)

* 5. februar 1827 • ni znano
† 29. maj 1912 • Zgornja Bistrica (občina Slovenska Bistrica)

Poklic ali dejavnost:

  • tovarnar
  • vzpostavil je prve zametke tovarne Impol

                                              Življenje:

Vincenc Sternberger se je rodil 5. februarja 1827 očetu Vincencu st., ki je skupaj z bratom Antonom vzpostavil prve zametke tovarne Impol.
Brata Vincenc in Anton Sternberger sta 19. marca 1825 od Ignaca Greissmayerja kupila plavž in kovačijo na Zgornji Bistrici. Posest je zajemala dve kotlarni in dve stanovanjski hiši. Še isto leto sta pričela izdelovati bakrene izdelke.
Sledili so nadaljnji nakupi bratov Sternberger, ki sta svoje premoženje povečala tudi z nakupom gozdov, s pomočjo katerih sta zagotovila dovolj lesa, ki so ga uporabljali za kurjavo v obratih in izdelavo oglja. Okrog leta 1840 je bilo zaposlenih že 20 delavcev.
Kovačnica je bila v lasti bratov Sternberger vse do leta 1863, ko je umrl Anton Sternberger. Podjetje, ki se je takrat imenovalo ‘Bratje Sternberger’, je 5. januarja 1864 poslalo dopis na Okrožno sodišče Celje, v katerem je spremenilo lastništvo. Lastnik je ostal Vincenc Sternberger, pridružila pa sta se mu Vincenc ml. in Jožef Sternberger, ki sta po smrti Vincenca Sternbergerja st. leta 1881 postala edina lastnika. Obrat ‘Bratje Sternberger’ je leta 1891 pridobil certifikat za obratovanje parnega kotla. Proizvodnja je potekala s primitivnimi sredstvi, kljub temu je bila tovarna za tiste čase moderna. Zaposlenih je bilo približno 100 delavcev. Iz leta 1897 je ohranjena skupinska fotografija takrat zaposlenih delavcev.
Leta 1908 je umrl Jožef Sternberger in s tem se je tudi končalo lastništvo družine Sternberger. Njegove dedinje, hčerke Jožefina, Andreja in Olga, ter solastnik Vincenc Sternberger ml. so se namreč leta 1909 odločili, da bodo obrat prodali. Kupil ga je Jožef Kernn. Obrat je postal podružnica obrata iz Budimpešte (Madžarska).
Vincenc Sternberger je umrl 29. maja 1912 in je pokopan v Slovenski Bistrici.
Leta 2019 so njegov grob prekopali, spomenik pa odstranili.

Viri in literatura:

  • Impol 190 let, Slovenska Bistrica, 2015, str. 10.
  • Informator: Pogorevc, Edmund, Slovenska Bistrica, maj 2019.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 226−227.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 22. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu