Foto: Munda, Mirko: Pragersko − kronika, str. 37.

ŠEGULA, Franc Serafin

(1860−1938)

* 12. avgust 1860 • Moškanjci (občina Gorišnica)
† 15. maj 1938 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • časnikar
  • nabožni pisec
  • prevajalec

                                              Življenje:

Franc Serafin Šegula se je rodil 12. avgusta 1860 v Moškanjcih.
Bogoslovje je študiral v Mariboru in Gradcu (Avstrija) do leta 1885, ko je bil posvečen.
Napisal je dva priročnika za cerkveno upravljanje in številne molitvenike in pridige, opisal je svoje potovanje po Palestini in Egiptu, objavljal polemične spise, povesti in krajša leposlovna besedila, pesnil in pisal knjižna poročila.
Leta 1913 je odšel v pokoj in se preselil na Pragersko. Srčno si je želel, da bi na Pragerskem zgradili cerkev, a mu spodnjepolskavski župnik ni hotel dati za to potrebnega soglasja.
Zadnja leta pred smrtjo je preživel v Mariboru.
Franc Serafin Šegula je umrl 15. maja 1938 v Mariboru.

Dela:

  • Vrsta člankov za časopise in priročnike.
  • Objavljal je polemične spise.
  • Pisal je povesti in krajša leposlovna besedila in pesnil.
  • Prevajal je Josipa Jurčiča.
  • Pisal je knjižna poročila.

Priznanja:

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 237.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 20. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com