Foto: Osebni arhiv družine Štimec.

ŠTIMEC, Marjan

(1951−2020)

* 3. april 1951 • Maribor
† 11. november 2020 • Maribor

Poklic ali dejavnost:

 • športnik
 • trener
 • samostojni podjetnik
 • lovec
 • direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica

                                              Življenje:

Marjan Štimec se je rodil 3. aprila 1951 v Mariboru očetu Francu in materi Angeli, rojeni Uršič.
Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval v Laporju (občina Slovenska Bistrica), druge štiri pa v Slovenski Bistrici. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Gozdarsko srednjo šolo v Postojni in jo z maturo tudi uspešno zaključil. Nato se je vpisal na študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ‒ smer gozdarstvo. Diplomiral je februarja 1975 in pridobil naziv univ. dipl. ing. gozdarstva.
Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju Impregnacija Hoče, kjer je delal kot vodja komerciale. Nato se je zaposlil v Kmetijskem kombinatu Ritoznojčan Slovenska Bistrica kot vodja gozdarstva in direktor Temeljne organizacije združenega dela (TOZD), nato pa je imel nekaj časa svoje podjetje.
Leta 2001 je postal direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, kjer je bil zaposlen vse do svoje smrti.
V času svojega direktorovanja si je prizadeval za izboljšanje športne infrastrukture v občini. Tako so v tem času zgradili in obnovili mestni športni park in obnovili bazen v Slovenski Bistrici z vso spremljajočo infrastrukturo.
Septembra leta 1979 se je poročil z Majdo, rojeno Frangež. Imel je sinova Matevža in Aljaža.
Marjan Štimec je bil aktiven tudi v družbenih, športnih in kulturnih organizacijah: Atletskem društvu Slovenska Bistrica, kjer je bil dolga leta član upravnega odbora in podpredsednik, bil je eden od nosilcev Atletskega mitinga v Slovenski Bistrici in glavni organizator Bistriškega teka, ki poteka že 17 let zapored; bil je član Lovske družine (LD) Laporje 43 let, od tega 20 let njen starešina; več let je bil tajnik Krajevne skupnosti (KS) Laporje in en mandat njen predsednik.
Bogata je tudi njegova športna pot v suvanju krogle: 3x je bil mladinski prvak Jugoslavije, 17x je osvojil naslov prvaka Slovenije in bil slovenski rekorder v tem športu skoraj 20 let. Leta 1993 je na svetovnem prvenstvu v Myazaki na Japonskem postal svetovni veteranski prvak v suvanju krogle.
Bil je tudi dolgoletni trener tekmovalca v suvanju krogle, olimpijca Mira Vodovnika ‒ Jetija.
Njegov hobi je bila fotografija.
Marjan Štimec je umrl 11. novembra 2020 v Mariboru, pokopan je v Laporju.

Priznanja:

 • Znak za zasluge Lovske zveze Slovenije, 1986.
 • Posebno priznanje Športne zveze Slovenska Bistrica za organizacijo in delo pri obnovi stadiona Slovenska Bistrica, 2001.
 • Priznanje Športne zveze Slovenska Bistrica za izjemne dosežke kot trener olimpijca, 2004.
 • Red za lovske zasluge III. stopnje, Lovska zveza Slovenije, 2006.
 • Priznanje Občine Slovenska Bistrica za posebne uspehe in delovanje na področju športa, 2011.
 • Zlata plaketa Atletske zveze Slovenije, 2014.
 • Priznanje za dolgoletno aktivno delo pri varstvu in upravljanju z divjadjo in uspešno vodenje Lovske družine, Lovska zveza Maribor, 2016.

Viri in literatura:

 • Informatorka: Branka Štimec, sestra, Laporje, januar 2021.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 240−241.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu