Foto: Wikipedija: molitvenik Jurija Verdineka.

VERDINEK, Jurij

(1770−1836)

* okoli 22. aprila 1770 • Ribnica na Pohorju
† 20. februar 1836 • Stari trg (občina Slovenj Gradec)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • nabožni pisec

                                              Življenje:

Jurij Verdinek se je najverjetneje rodil 22. aprila 1770 v Ribnici na Pohorju.
Mladost je preživel kot planinski pastir pri Sv. Antonu na Pohorju.
Osnovne in srednje šole ni obiskoval, temveč je prvo izobrazbo dobil zasebno pri vuzeniškem dekanu Fr. Mraku.
Pri starosti 30 let se je 16. decembra 1800 vpisal v prvi letnik liceja v Gradcu (Avstrija). Leta 1801 je bil s posredovanjem učitelja Mraka sprejet v bogoslovje v Št. Andražu na avstrijskem Koroškem, leta 1804 je bil posvečen in nastavljen kot beneficiat v Ribnici na Pohorju. Ker je tu oviral ustanavljanje trivialne šole, je bil leta 1807 prestavljen v Šmartno na Pohorju kot kaplan. Ker tu še ni bilo šole, je začel takoj na lastno pobudo poučevati mladino in odrasle v branju, pisanju in računanju, s čimer je nadaljeval tudi na vseh naslednjih službenih mestih; 6. maja 1811 je za to svoje delo dobil pohvalno priznanje štajerskega gubernija.
Leta 1812 je opravil izpit iz pedagogike in katehetike na normalki v Ljubljani, nato še privatni župniški izpit in bil leta 1813 imenovan za župnika v novi župniji v Razboru pri Zidanem Mostu. Zaradi vedno slabšega zdravja je po 3 letih prosil za premestitev k Sv. Antonu na Pohorju (naselje v občini Radlje ob Dravi), kjer pa je v ostrem planinskem zraku zdržal le dobro leto dni. Tako je leta 1817 postal kurat na Selah nad Slovenj Gradcem in ostal tam do upokojitve leta 1831. Od takrat je do svoje smrti živel v Starem trgu pri Slovenj Gradcu.
Bolj iz praktičnih potreb kot iz prerodnega navdušenja ali literarne ambicije je sestavil molitvenik ‘Ene prou lepe Molitouske Bukvize imenuvane Usakdaini kruh’, Maribor 1810 (doslej znanih 11 natisov; slednjega je preuredil in izdal pod svojim imenom F. Bezjak), ki je bil v preteklem stoletju najbolj priljubljen molitvenik v severovzhodni Sloveniji. Vsi natisi so v bohoričici, le zadnji je v gajici. Besedila odražajo pohorsko narečje, ki se v poznejših izdajah približuje knjižni slovenščini. Molitvenik je bil znan tudi na Gorenjskem, kar izpričuje Nagličev hališter, ki obsega molitve, litanije in 25 cerkvenih pesmi deloma Verdinekovih, deloma prevzetih od G. Rupnika, M. Redeskinija in od drugod.
Jurij Verdinek je umrl 20. februarja 1836 v Starem trgu pri Slovenj Gradcu.

Dela:

  • Ene prou lepe Molitouske Bukvize imenuvane Usakdaini kruh, Maribor, 1810.

Priznanja:

  • Za poučevanje mladine in odraslih je prejel pohvalno priznanje štajerskega gubernija, 6. maj 1811.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 266−267.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com