TOMAŽIČ, Drago ‒ Cigo

(1914−1943)

* 28. januarja 1914 • Veliko Tinje (občina Slovenska Bistrica)
† 12. oktober 1943 • Mozelj (občina Kočevje)

Poklic ali dejavnost:

  • učitelj
  • član vaških straž
  • četnik (= pripadnik plave garde, jugoslovanske kraljeve vojske v Sloveniji)

                                              Življenje:

Drago Tomažič, z ilegalnim imenom Cigo, se je rodil 28. januarja 1914 na Velikem Tinju. Po poklicu je bil učitelj.
Leta 1942 se je priključil vaškim stražam, in sicer njenim mobilnim četniškim enotam v Štajerskem bataljonu in protikomunistični milici (PPKM), imenovani Legija smrti. Ob reorganiziranji četniškega odreda v Prečni na Dolenjskem, 21. in 22. junija 1942, je postal namestnik poveljnika 1. četniškega odreda (»Štajerskega bataljona«). Imel je čin poročnika.
Partizani so ga 10 septembra 1943 v Grčaricah zajeli, ga na »kočevskem procesu« obsodili na smrt in ga 12. oktobra 1943 pri Mozlju ustrelili.
Pred smrtjo je napisal poslovilno pismo, ki ga je naslovil na svojo sorodnico, soprogo Edvarda Kocbeka (slovenski pisatelj, pesnik in politik, *1904 †1981, op. ur.):
                              »Draga gospa Kocbekova!
     Oprostite, da se v svojih poslednih trenutkih življenja obračam na Vas, to pa iz razloga, ker se tu nimam na nikogar drugega.
Najvljudneje Vas prosim, da sporočite mojim domačim zadnje pozdrave. Tolmačite jim, da sem v mislih na nje umrl – zadnji moji vzdihljaji so mama – oče.
Sporočite jim da sem se spravil preje z Bogom, prepričan sem da me čaka tam brat Maksel. Naj me ohranijo v dobrem spominu.
Sprejmite tople in zadnje pozdrave
                              od Tomažič Dragota«

Viri in literatura:

  • Penič, Lojze: Tomažič, Drago − Cigo, Žrtve druge svetovne vojne in povojnih usmrtitev na območju občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, Slovenska Bistrica, 2004, str. 59 in 61.
  • Jasmin Mahmutović: Četništvo na slovenskem1941-1945 kot vojaška formacija, diplomsko delo, FDV Ljubljana, 2003.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 248.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 23. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu