Foto: Pridobljeno s: https://docplayer.si/docs-images/99/142844041/images/15-0.jpg.

TOMIČ, Zora

(1929−2021)

* 16. avgust 1929 • Slovenska Bistrica
† 6. junij 2021 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

  • učiteljica
  • sociologinja
  • političarka
  • poslanka

                                              Življenje:

Zora Tomič se je rodila 16. avgusta 1929 v Slovenski Bistrici.
Po končanem učiteljišču v Mariboru je delala kot učiteljica v Slovenski Bistrici, Hraščah in Postojni. Kasneje je na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot prva študentka pridobila diplomo iz sociologije.
Od 1967 je bila članica izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije (SRS), kot sekretarka Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo. Nato je bila svetnica za področje migrantov na jugoslovanski ambasadi na Dunaju. Kasneje je delovala v Beogradu, kjer je bila članica Zveznega izvršnega sveta – predstojnica Zveznega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. V Socialistični zvezi delovnega ljudstva (SZDL) je bila predstojnica Komisije za delo, zdravstvo in socialo, a je morala znova v Beograd kot poslanka v Zveznem zboru in predsednica Odbora za zdravstveno in socialno politiko, kjer jo je odlikovalo sodelovanje z mednarodnimi človekoljubnimi združenji in organizacijami.
Svoje angažiranje v nevladnih organizacijah je pričela v Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Med letoma 1987 in 2001 je vodila najprej Društvo za cerebralno paralizo Ljubljana, nato pa Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. Leta 1993 je bila izvoljena za prvo predsednico Socialne zbornice Slovenije. To funkcijo je opravljala do leta 2002. Med leti 2003 in 2009 je bila predsednica Društva UNICEF Slovenija.
Leta 2002 je Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica darovala nad 280 primerkov lutk v nošah sveta in spominkov, zbranih z vseh koncev sveta; prihajajo iz 43 držav in z vseh kontinentov, razen Avstralije. V zbirko so vključeni tudi Unicefovi krožniki, kar daje celotni zbirki še dodaten pomen. Iz darovanega materiala je nastala stalna zbirka Lutke v nošah sveta, ki je bila v bistriškem gradu odprta 13. decembra 2002.
Zora Tomič je umrla 6. junija 2021 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopana.

Priznanja:

  • Nagrada ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 1997.
  • Častni znak RS za dolgoletne zasluge na področju socialnega in invalidskega varstva ter za prispevek v dobro invalidom Slovenije, posebej tistim s cerebralno paralizo, 1998.
  • Častna članica Sončka − Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije.
  • Častna članica Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
  • Častna članica Socialne zbornice Slovenije.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu