Foto: Osebni arhiv Edmunda Pogorevca.

TOPOLOVEC, Vida Marija

(1940−2019)

* 14. junij 1940 • Podlože (občina Majšperk)
† 28. junij 2019 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

 • učiteljica
 • novinarka
 • urednica
 • društvena delavka

                                              Življenje:

Vida Marija Topolovec se je rodila 14. junija 1940 na Podložah pod Ptujsko Goro, v župniji Majšperk, očetu Jakobu in materi Angeli.
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskovala v Majšperku, učiteljišče pa v Mariboru. Leta 1960 je postala učiteljica in učila v osnovni šoli na Runču in pri Tomažu in nato v Ormožu, kjer je učila zgodovino.
Leta 1979 je postala novinarka in urednica ormoškega lokalnega radia, nato pa se je kot novinarka zaposlila pri ptujskem časopisu Tednik. Pisala je o dogodkih na območju Ormoža in vse več tudi o Slovenski Bistrici. Svoje prispevke je objavljala v ptujskem ‘Tedniku’, ‘Kmečkem glasu’ in v ‘Rodni grudi’, reviji za Slovence po svetu.
Po upokojitvi se je preselila v Slovensko Bistrico in delala kot honorarna novinarka pri slovenjebistriški kabelski televiziji, pri tedniku ‘Panorama’, ‘Bistriških novicah’ in pisala za druge časopise. Bila je med prvimi slovenskimi novinarji, ki so pisali o ljudskih in cerkvenih praznikih ter imela intervjuje s škofom Francem Krambergerjem. Za ptujski časopis ‘Tednik’ je napisala tudi kratek življenjepis o prvem mariborskem škofu Antonu Martinu Slomšku, ki je bil objavljen tudi v ‘Izseljeniškem koledarju 1997’.
Sodelovala je z Venčeseljskimi ljudskimi pevkami z Zgornje Ložnice, ko so leta 1998 obudile staro ljudsko dramsko igro ‘Marijo nosijo’ ter napisala prispevke za časopis o tem.
Pri republiški Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v Ljubljani je bila dva mandata (2011−15 in 2015−19) aktivna članica Komisije za izobraževanje, publiciteto in informatiko in se izkazala z raziskovanjem in predavanji o potrebah upokojencev.
Novinarsko delo Vide Marije Topolovec je zelo bogato in obsežno, ogromno je tehtnih večjih del, ki še čakajo bibliografskega urejanja. Na COBISS-u najdemo zapisanih okoli 600 njenih najobsežnejših novinarskih objavljenih prispevkov.
Vida Marija Topolovec je umrla 28. junija 2019 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopana.

Dela:

 • Časopisni članki:
  • Tednik,
  • Kmečkei glas,
  • Bistriška Panorama,
  • Bistriške novice.
 • Objave reportaž v Rodni grudi.
 • Televizijske oddaje na kabelski TV Slovenska Bistrica.
 • Bogata fotografska zbirka dogodkov.
 • Kratek življenjepis škofa Slomška v ptujskem Tedniku in v Izseljeniškem Koledarju 1997, ki ga je izdala Rodna gruda za Slovence po svetu.

Viri in literatura:

 • Informator: Pogorevc, Edmund, življenjski partner, Slovenska Bistrica, november 2019.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 251−252.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu