URŠIČ, Anton

(1918−1945)

* 30. december 1918 • Hošnica pri Laporju (občina Slovenska Bistrica)  
† 1945 • Teharje (Mestna občina Celje)

Poklic ali dejavnost:

  • usnjar

                                              Življenje:

Anton Uršič se je rodil 30. decembra 1918 v Hošnici pri Laporju.
Po poklicu je bil usnjar.
Bil je v skupini, ki se je pozimi 1944−45 v Hošnici navduševala za četništvo.211
Proti koncu vojne se je pridružil četnikom, bil aretiran in leta 1945 kot žrtev povojnih pobojev15 umorjen v taborišču Teharje.

Viri in literatura:

  • Penič, Lojze: Uršič, Anton, Žrtve druge svetovne vojne in povojnih usmrtitev na območju občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, Slovenska Bistrica, 2004, str. 62.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 259.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu