Foto: Wikipedija.

VARL – PURKELJC, Francka, prof.

(1919–2001)

* 19. november 1919 • Pesnica
† 3. januar 2001 • ni znano

Poklic ali dejavnost:

  • učiteljica
  • slovenistka
  • strokovna publicistka

                                              Življenje:

Prof. Francka Purkeljc, rojena Varl, se je rodila 19. novembra 1919 v Pesnici očetu, železničarskemu čuvaju, Karlu in materi Eleonori, rojeni Prah.
Osnovno šolo, realno gimnazijo in učiteljišče je obiskovala v Mariboru. Po 2. svetovni vojni je v Ljubljani študirala slovenski jezik s književnostjo na Pedagoški akademiji in nato izredno na filozofski fakulteti, kjer je leta 1956 diplomirala.
Med mnogimi službami je bila med leti 1951–52 tudi predmetna učiteljica na osnovni šoli na Spodnji Polskavi.
Med množico njenih strokovnih del je v soavtorstvu z Jankom Čarom izdala tudi Slovnično znanje absolventov srednjih šol (Jezik in slovstvo, 1970, št. 1/2, 1970, št. 7/8).
Francka Purkeljc – Varl je umrla 3. januarja 2001.

Priznanja:

  • Medalja dela 1956.
  • Red zasluge za narod III. 1957.
  • Red dela s srebrnim vencem 1965.
  • Častna članica Slavističnega društva Sovenije.

Viri in literatura:

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu