Foto: Osebni arhiv Saše Vidmarja.

VIDMAR, Avgust

(1934−2017)

* 21. maj 1934 • Planina pod Šumikom (občina Slovenska Bistrica)
† 28. junij 2017 • Slovenska Bistrica

Poklic ali dejavnost:

 • učitelj
 • ravnatelj OŠ Šmartno na Pohorju in Slovenska Bistrica
 • kulturno-prosvetni delavec
 • lokalni aktivist

                                              Življenje:

Avgust Vidmar se je rodil 21. maja 1934 na Planini pod Šumikom očetu Antonu Vidmarju, gozdnemu delavcu in materi Marjeti, rojeni Zlodej, gospodinji.
Leta 1945 je družina v povojnih pobojih izgubila očeta, leta 1948 pa je umrla še mati. Zapuščene otroke so razdelili, zanj, za sestro Erno in brata Vilijema Vidmarja je poskrbela družina bistriškega krojača Ivana Ojcingerja.
Po končani nižji gimnaziji v Slovenski Bistrici je nadaljeval šolanje na učiteljišču v Mariboru. Po diplomi leta 1956 je služboval v šolah na Smolniku nad Rušami, na Šmartnem na Pohorju, v šoli na Spodnji Polskavi (ravnatelj) in na Osnovni šoli Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici (ravnatelj), kjer se je leta 1992 tudi upokojil.
V zakonu z ženo Marijo (†1992) sta se mu rodila sin in hčerka.
Vojaški rok je služil v šoli za rezervne oficirje v Bileči (Bosna in Hercegovina) in več let vodil predvojaško vzgojo mladih v občini Slovenska Bistrica.
V sodelovanju z Zavodom za šolstvo je sodeloval pri posodabljanju in prenovi učnih programov in programov za uvajanje sodobnih trendov v šolstvu. Bil je med pobudniki projekta opisnega ocenjevanja in projekta postopnega matematičnega opismenjevanja − »nove matematike« skozi prvo triletje po všolanju.
Veliko let je uspešno vodil takrat največjo šolo v Sloveniji − Osnovno šolo Pohorskega odreda v Slovenski Bistrici. Uredil je prve organizirane prevoze otrok v šolo, posodabljal in moderniziral šolske prostore in pri lokalnih oblasteh dosegel izgradnjo prve večnamenske športne dvorane v Slovenski Bistrici.
Zelo aktivno je deloval je tudi v Krajevni skupnosti (KS) in v društvih. Na Šmartnem na Pohorju je sodeloval pri izgradnji vodovoda in gasilskega doma, poskrbel za postavitev obeležja in skupne grobnice pohorskih partizanov s šmarškega področja. Sodeloval je pri asfaltiranju ceste Pragersko‒Zgornja Polskava skozi Spodnjo Polskavo in pri izgradnji vodovodnega omrežja vseh treh krajev.
Bil je družbeno in kulturno angažiran in bil aktiven član Delavsko-prosvetnega društva (DPD) Svoboda Slovenska Bistrica.
Za svoje delo je prejel več priznanj.
Zadnja leta življenja je zaradi posledic hude prometne nesreče od leta 1992 živel v domu starejših krajanov v Poljčanah in v Slovenski Bistrici.
Avgust Vidmar je umrl 28. junija 2017 v Slovenski Bistrici, kjer je tudi pokopan.

Dela:

 • Napisal je spomine.

Priznanja:

 • Priznanje Skupščine občine Slovenska Bistrica, 1965.
 • Medalja za vojne zasluge s srebrnimi meči – Predsednik republike SFRJ, 1970.
 • Priznanje Zveze prijateljev mladine Občine Slovenska Bistrica, 1972.
 • Zahvala Gasilsko društvo Spodnja Polskava, za sodelovanje v gasilski organizaciji, 1972.
 • Priznanje Republiške organizacije ZRVS Slovenije, 1973.
 • Priznanje Zveze mladine Slovenije Pragersko, za mentorstvo in delo z mladimi, 1973.
 • Priznanje ZRVS, Občinski odbor Slovenska Bistrica, 1975.
 • Priznanje Skupščine občine Slovenska Bistrica, za vzgojo mladine za splošni ljudski odpor, 1979.
 • Plaketa Občinske konference ZSMS, za mentorstvo in vzgojo mlade generacije, 1979.
 • Listina Vlaka bratstva in enotnosti SR Slovenije, 1980.
 • Pohvala JNA, za učenje in vzgojo oboroženih sil, 1980.
 • Red zaslug za narod s srebrno zvezdo, Predsedstvo SFRJ, 1984.
 • Plaketa občine Slovenska Bistrica, kot javno priznanje za izredne uspehe, pomembne za razvoj in ugled občine Slovenska Bistrica, 1988.
 • Priznanje ZRVS, Občinska konferenca Slovenska Bistrica, za delo in sodelovanje, 1989.
 • Plaketa Štefana Romiha za dosežke na področju ljubiteljske kulture, 1990.
 • Priznanje prof. Jurija Novaka, Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenska Bistrica, 1992.

Viri in literatura:

 • Informator: Vidmar, Saša, sin, Slovenska Bistrica, oktober 2018.
 • Dokumentacija OŠ Šmartno na Pohorju, OŠ Spodnja Polskava in OŠ Slovenska Bistrica.

Opomba:

 • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 271−272.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu