Foto: Wikipedija.

VISCHER, Georg Matthäus

(1628−1696)

* 22. april 1628 • Wenns (Avstrija)
† 13. december 1696 • Linz (Avstrija)

Poklic ali dejavnost:

  • kartograf
  • topograf

                                              Življenje:

Georg Matthäus Vischer se je rodil 22. aprila 1628 v Wennsu v Avstriji.
Kot vojak je verjetno sodeloval v tridesetletni vojni, od leta 1654 do okoli leta 1669 je bil v duhovniški službi, nato se je popolnoma posvetil kartografiji.
Prvo večje delo je bil leta 1669 iz 12 listov sestavljeni ‘Zemljevid Gornje Avstrije’, drugo pa 16-listni ‘Zemljevid Spodnje Avstrije’ leta 1670; leta 1671 je začel pripravljati 12-listni ‘Zemljevid Štajerske’ (1678). Hkrati so izhajala topografska dela: likovno je najbolj uspela ‘Topographia Archiducatus Austriae Inf. Modernae’ leta 1672, tej je sledila leta 1681 tudi za slovenske dežele pomembna ‘Topographia Ducatus Stiriae’ s 392 upodobitvami štajerskih mest, trgov, samostanov in gradov ‒ razširjeno izdajo so delno pripravili drugi avtorji (ok. 1700). Vischerjeva ‘Topografija vojvodine Štajerske’ vključuje 142 motivov s sedanjega slovenskega državnega ozemlja, med katerimi so tudi topografije mesta in gradu Slovenska Bistrica.
Med sodelavci sta bila tudi Andreas Trost in M. Greischer, poznejša bakrorezca J. V. Valvasorja. Delo je pendant Valvasorjevi ‘Topografiji vojvodine Kranjske’ (1679) in eden najpomembnejših virov za preučevanje krajevne zgodovine Štajerske.
Faksimilirani ponatis dela Vischerjeve topografije je izšel leta 1971 v Ljubljani, celotni ponatis pa leta 1975 v Gradcu (Avstrija).
Georg Matthäus Vischer je umrl 13. decembra 1696 v Linzu (Avstrija).

Dela:

  • Zemljevid Spodnje Avstrije, 1670.
  • Topographia Archiducatus Austriae Inf. Modernae, 1672.
  • Zemljevid Štajerske, 1678.
  • Topographia Ducatus Stiriae, 1681.

Viri in literatura:

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 274−275.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu