Foto: Silvo Husu: grb bistriške gospoščine z napisne plošče iz leta 1598 v Bistriškem gradu.

VETTER von der LILLIE, grofje − rodbina

(16.−17. stoletje)

16.−17. stoletje

Poklic ali dejavnost:

  • plemiči
  • prvi privatni lastniki bistriškega gradu med 1584 in 1681

                                            O rodbini:

Rodbina Vetter von der Lillie se je pri nas pojavila v 2. polovici 16. stololetja. Zelo so obogateli kot visoki dvorni uradniki in podjetniki. Gre za Janeza (†1597) in njegovo ženo Uršulo, rojeno Zogen (†1608), poslovno podjetnega Friderika (†1635), Janeza Vajkarda (†1657) in njegovo ženo Marijo Izabelo (†1679) ter Mihaela Vajkarda (†1695) in njegovo ženo Marijo Kristino Julijano rojeno Zollner, ponovno poročeno Wildenstein (†1708), ki je posest s poroko prenesla v last družine Wildenstein.
Vettri so se hitro vzpenjali na lestvici plemiških naslovov. Leta 1630 so postali baroni, leta 1653 so bili povzdignjeni v državne grofe von der Lilie, a že leta 1695 so z Mihaelom Vajkardom »po meču«, to je po moški liniji, izumrli.
S pridobitvijo bistriške posesti je Janez Vetter leta 1587 svojemu naslovu dodal predikat ‘zu Burg Feistriz’, kajti do takrat se je ta posest vselej naslavljala z ‘Bistriško gospostvo’ (Herrschaft Feistriz).
Dvorni svetnik in predsednik dvorne komore v Gradcu Janez Vetter je leta1584 nastopil najprej kot fevdnik bistriške posesti, a že leta 1587 od deželnega vladarja Karla odkupil bistriški grad s posestvom vred in pridruženi urad Kebelj v svobodno in dedno last. Med leti 1623−51 je pristopil k dogradnji in obnovi gradu, po kateri je dosegel približno sedanjo obliko in velikost.
Leta 1990 je bila pri ureditvi zemljišča na severni strani gradu najdena renesančna marmorna plošča. Na njej sta upodobljena grb bistriške gospoščine (fotografija) in grb Vettrove žene Uršule Wolzogen. Napis nad njima govori o dvornem svetniku nadvojvode Karla, Janezu Vettru, s predikatom zu Burg Feistriz, in o njegovi ženi Uršuli, rojeni Wolzogen.
Janez Vetter je umrl leta 1597, njegova žena pa leta 1608. Pokopana sta v mestni cerkvi Marije sedem žalosti v Slovenski Bistrici.

Dela:

  • Obnova in dogradnja gradu Slovenska Bistrica.

Viri in literatura:

  • Gradišnik, Stane: Grad Slovenska Bistrica − Vodnik po gradu Slovenska Bistrica, Napisna plošča družine Vetter iz leta 1589, Slovenska Bistrica, 1992, str. 9−11.
  • Šerbelj, Ferdinand: Bistriški grad, monografija, Slovenska Bistrica, 2005, str. 38−41.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 267−268.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 24. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si 2022

info@biografski-sb.si
silvo.husu@gmail.com