Foto: Wikipedija: grb rodbine Wildenstein.

WILDENSTEIN, grofje ‒ rodbina

(13.−21. stoletje)

13.−21. stoletje

Poklic ali dejavnost:

  • plemiči • drugi lastniki Bistriškega gradu med leti 1681 in 1717

                                            O rodbini:

Grofje Wildenstein so bili po grofih Vetter von der Lillie, najverjetneje že pred letom 1681, drugi privatni lastniki Bistriškega gradu.
Wildensteini so si ob gradu uredili tudi park z 200 m dolgim gabrovim drevoredom, po takratni modi geometrijsko urejenih parkovnih kompozicij francoskega vzora, kjer se volji načrtovalca podreja narava, tekoča voda in kiparski okras. Kiparski okras za bistriški grajski park je nastal ob koncu 17. stoletja in sta od njega ohranjena kipa Herkula in Merkurja, izklesana iz peščenca v naravni velikosti, doprsne ženske figure štirih letnih časov iz belega marmorja in marmorna vaza, ki se sedaj nahajajo v gradu.

Dela:

  • Parkovne površine ob Bistriškem gradu z 200 metrov dolgim gabrovim drevoredom in kiparskim okrasjem.

Viri in literatura:

  • Gradišnik, Stane: O gradu Slovenska Bistrica, Vodnik po gradu Slovenska Bistrica, Slovenska Bistrica, 1992, str. 4−5.
  • Šerbelj, Ferdinand: Bistriški grad, monografija, Slovenska Bistrica, 2005, str. 39−46.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 285−286.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 10. januar 2023

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu