Foto: Wikipedija.

ZIMMERMANN, Ignac Kajetan

(1777−1843)

* 26. julij 1777 • Slovenska Bistrica
† 28. september 1843 • Št. Andraž v Labotski dolini (avstrijska Koroška)

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • lavantinski škof

                                              Življenje:

Ignac Kajetan Zimmermann, 52. lavantinski škof, se je rodil 26. julija 1777 v Slovenski Bistrici očetu Francu, poštnemu upravitelju (poštni upravitelj je bil najuglednejša osebnost v mestu in hkrati najbogatejši meščan), in materi Kajetani Zimmermann, rojeni Müller.
Ker so mu starši zgodaj umrli, ga je vzel k sebi stric v Desternik, kjer je hodil v zasebno šolo L. Volkmerja in se pri njem navzel ljubezni do slovenščine. Normalko je obiskoval na Ptuju, gimnazijo med leti 1787−94 v Gradcu (Avstrija), kjer je bil z rojaki J. Naveršnikom, A. Pergerjem in drugimi član nemško-slovenskega krožka. Jeseni leta 1794 se je vpisal na pravno fakulteto na Dunaju (Avstrija), leta 1795 prestopil na teološko in jo od leta 1796 nadaljeval v Gradcu. Leta 1800 je bil ordiniran v Št. Andražu (Avstrija). Nato je bil do leta 1807 kaplan v Slovenski Bistrici (1805−06 tudi provizor), oktobra 1807 je postal župnijski in dekanijski upravitelj v Vuzenici, 1809 svetovalec in škofijski šolski nadzornik v Št. Andražu, oktobra 1815 župnik in dekan na Vidmu ob Savi in bil že septembra 1816 imenovan za gubernijskega svetnika in kanonika v Gradcu.
Maja 1824 ga je solnograški nadškof A. Gruber imenoval za lavantinskega škofa in ga 12. septembra posvetil. Med dolgoletno škofovsko službo v Št. Andražu je dosegel pri vladi stalno kongruo, z njo popravil škofijska poslopja in zadostil najnujnejšim potrebam 35-ih patronatov. Na Zimmermannovo prošnjo je bil leta 1825 tu spet ustanovljen kapitelj, sestavljen iz stolnega prošta in treh kanonikov. Za prvega prošta je imenoval Janeza Ješenaka. Leta 1829 je izbral A. M. Slomška za spirituala semenišča v Celovcu (Avstrija).
Ob nastopu je izdal pastirsko pismo v slovenščini (prvo v lavantinski škofiji). Ko je maja 1826 obiskal Slovensko Bistrico, se je porodila ideja o preselitvi škofijskega sedeža bodisi v Celje, na Ptuj, v Maribor ali v Slovensko Bistrico, ki pa ji škof Ignac F. Zimmermann ni bil preveč naklonjen.
Poleg klasičnih jezikov je znal tudi francosko in angleško, oskrbel veliko novih knjig v teh jezikih za škofijsko knjižnico in sestavil njen katalog.
Ignac Kajetan Zimmermann je umrl 28. septembra 1843 v Št. Andražu v Labotski dolini (avstrijska Koroška).

Viri in literatura:

  • Koropec, Jože: Mesto Slovenska Bistrica v 18. stoletju, Zbornik občine Slovenska Bistrica II, Slovenska Bistrica 1990, str. 69.
  • Richer, Jakob: Zimmermann Ignac Franc, Slovenska biografija, pridobljeno s https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi869546/.
  • Krstna knjiga župnije Slovenska Bistrica, 1. januar 1764−31. december 1784, str. 122.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 293.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 8. februar 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu