Foto: Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, str. 176.

ZORKO, Melhior

(1870−1963)

* 16. december 1870 • Zdole (občina Krško)   
† 28. november 1963 • Radeče pri Zidanem mostu

Poklic ali dejavnost:

  • duhovnik
  • kronist
  • društveni delavec
  • častni občan Cirkovc in Hajdine

                                              Življenje:

Melhior Zorko se je rodil 16. decembra 1870 na Zdolah pri Krškem.
Duhovniško posvečenje je prejel julija 1897 v Mariboru in kot kaplan služboval v več krajih.
Med leti 1903−13 je bil kaplan v Cirkovcah in tam ustanovil posojilnico ter strojno zadrugo, pomagal pri gradnji društvene dvorane in nabral prispevke za cirkovško železniško postajališče. Leta 1913 so ga premestili na Hajdino, 1. oktobra 1921 pa je od župnika Franca Hebra prevzel spodnjepolskavsko župnijo. Župnik Zorko se je hitro vključil v družbeno življenje kraja in bil leta 1931 med ustanovitelji prosvetnega društva, ki ga je tudi vodil. Nadaljeval je s pisanjem kronike, ki jo je do takrat pisal njegov predhodnik Heber.
Zorko je učil tudi verouk na šoli na Pragerskem, kjer je dosegel, da so na Kebelj kazensko prestavili družbeno zelo aktivnega nadučitelja Josipa Velikonjo.
Zorka je okupator med 2. svetovno vojno izselil na Hrvaško, na Spodnjo Polskavo se je vrnil 1. septembra 1945. Na Spodnji Polskavi je ostal do 1. avgusta 1947, ko ga je zamenjal Vid Pavlič.
Melhior Zorko je umrl 28. novembra 1963 v Radečah pri Zidanem mostu, kjer je tudi pokopan.

Viri in literatura:

  • Munda, Mirko: Spodnja Polskava in njena stoletja, Slovenska Bistrica, 2020, str. 104, 176−178.
  • Nekrologij Nadškofije Maribor 1901–2000.

Opomba:

  • V knjigi ‘Biografski leksikon občine Slovenska Bistrica’ je opis na str. 294.

Avtor gesla: Silvo Husu

Datum objave: 25. april 2022

Zadnja posodobitev: 7. maj 2024

© Copyrights biografski-sb.si / Silvo Husu